Pasażer po wejściu do autobusu zobowiązany jest zarejestrować przejazd (skasować bilet), tzn. zbliżyć e-bilet

do kasownika poniżej ekranu informacyjnego na ok. 1 sekundę.

W przypadku korzystania z biletu okresowego wymagana jest jedynie rejestracja wejścia - ilość przejazdów jest nieograniczona.

W przypadku korzystania z usługi elektronicznej portmonetki, w celu zwrotu kaucji (uzyskania promocyjnej

ceny za przejazd) oraz korzystania z promocyjnych biletów "krótki przejazd" i "bilet przesiadkowy" należy

zarejestrować również wyjście z autobusu.

W przypadku podróżowania linią pozamiejską opłata jest pobierana jak za przejazd do końca trasy.

W celu zwrotu kaucji (i ewentualnej nadpłaty) należy zarejestrować wyjście z autobusu.

 

 

 

 

                                          Opis wyświetlanych funkcji kasownika.