Karta Miejska lub e-bilet – bezkontaktowa, elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Nowy Sączu

bilet elektroniczny – bilet zapisany na e-bilecie w formie portmonetki na przejazdy jednorazowe lub w formie biletu okresowego [miesięcznego] oraz zawierający informacje o uprawnieniach do ulg i przejazdów bezpłatnych

okresowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do przejazdu pasażera w określonym przedziale czasowym, bez limitu ilości przejazdów, wymagający każdorazowo rejestracji przy wsiadaniu

jednorazowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu pobierany z elektronicznej portmonetki

elektroniczna portmonetka – to usługa uruchomiona na e-bilecie, pozwalająca na gromadzenie środków pieniężnych celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu wg obowiązującej taryfy. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych

rejestracja przejazdu – zbliżenie e-biletu do oznaczonego miejsca na  kasowniku po wejściu do pojazdu,

rejestracja wyjścia z pojazdu – operacja zbliżenia e-biletu do oznaczonego miejsca na kasowniku przy wysiadaniu z pojazdu

ważność biletu elektronicznego – to e-bilet, którym po wejściu do pojazdu dokonano rejestracji przejazdu jednorazowego biletu elektronicznego lub okresowego biletu elektronicznego wymagającego rejestracji,

dodatkowa opłata , pasażer  – rejestracja przejazdu współpasażerów podróżujących z użytkownikiem e-biletu dokonywana poprzez kasowanie biletu jednorazowego (maks. 6 współpasażerów), lub opłata za bagaż

doładowanie - elektroniczne zapisanie na e-bilecie biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki jednostkami taryfowo-przewozowymi

personalizacja karty miejskiej – zapisanie na e-bilecie danych osobowych użytkownika lub nazwy użytkownika

kaucja – opłata w wysokości 10 zł, pobierana przy wydaniu e-biletu na okaziciela oraz kolejnego imiennego e-biletu, oraz duplikaty e-biletu

Punkt Obsługi Klienta (POK) – punkty MPK Nowy Sącz prowadzące sprzedaż elektronicznych biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki, przyjmujące wnioski o wydanie i wydający e-biletu oraz realizujący sprawy reklamacyjne

Punkt Doładowań – punkty prowadzące sprzedaż doładowań elektronicznej portmonetki

.