MPK w Nowym Sączu w 2012 roku w trakcie realizacji projektu wdrożyło do użytku elektroniczny bilet, który jest nośnikiem biletów jednorazowych, okresowych oraz bezpłatnych.
E-bilet ma format tradycyjnej karty bankomatowej. Na awersie karty jest umieszczone zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer identyfikacyjny karty.

Wewnątrz karty znajduje się elektroniczny układ pamięciowy, na którym zapisywane są dane użytkownika karty, jego uprawnienia do ulg oraz środki pieniężne.

Karta Miejska jest kartą zbliżeniową (bezstykową) co oznacza, że aby z niej skorzystać (kupić bilet, sprawdzić ważność biletu, doładować środki) wystarczy ją zbliżyć do odpowiedniego urządzenia, które ją odczyta (automat biletowy, terminal  w punkcie sprzedaży biletów).

System w ramach, którego działa Karta Miejska pozwala na jej rozwój i wykorzystanie jako nośnika różnych usług.          W przyszłości karta pozwoli na dostęp do usług różnych instytucji. Kartą będzie można płacić np. za wejścia na imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe oferowane przez miasto.

Korzyści z e-biletu:

  • obniżenie kosztów przejazdu
  • możliwość dodatkowego "dokasowania" biletów jednorazowych dla współpasażerów i/lub opłaty za bagaż
  • brak obowiązku posiadania podczas przejazdu dokumentu uprawniającego do ulgi
  • w przypadku utraty e-biletu możliwość odzyskania wykupionego biletu okresowego oraz zgromadzonych środków
  • korzystanie z karty zredukuje konieczność używania gotówki, a co za tym idzie wzrośnie bezpieczeństwo dokonywania transakcji
  • zoptymalizowanie rozkładu jazdy – analiza i dostosowanie do potrzeb mieszkańców