• możliwość posiadania na jednej karcie biletu okresowego (miesięcznego) i jednorazowego,
  • obniżenie kosztów przejazdu,
  • brak  obowiązku posiadania podczas przejazdu autobusem dokumentu uprawniającego do ulgi,
  • możliwość korzystania z promocji cenowych na przejazdy autobusami MPK Nowy Sącz,
  • możliwość krótkiego przejazdu autobusem na odcinku nieprzekraczającym dwóch kolejnych przystanków w promocyjnej cenie,
  • możliwość korzystania z przejazdów przesiadkowych w promocyjnej cenie,
  • możliwość uiszczenia dodatkowej opłaty (biletów jednorazowych) dla 6 współpasażerów,
  • w przypadku utraty imiennego e-biletu możliwość odzyskania wykupionego biletu okresowego (np. miesięcznego) i utraconych środków.