§ 4
Opis funkcjonowania kasownika
1.Kasownik służy do rejestracji przejazdu i sprawdzania stanu konta e- biletu.
2.Kasowanie e-biletu  z zapisanym biletem okresowym z elektroniczną portmonetką na przejazdy jednorazowe oraz uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych polega na zbliżeniu jego do oznaczonego miejsca na kasowniku. Proces zawierania transakcji przebiega automatycznie.
3.W przedniej części kasownika znajduje się moduł wyświetlacza dotykowego, na którym widoczna jest między innymi bieżąca data, czas, inne informacje o realizowanym kursie oraz pola (ikony) przycisków.
4.Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu.
5.Na wyświetlaczu znajdują się dwa pola (ikony) wyboru :
  • Pasażer/Dodatkowa opłata
  • Sprawdzenie karty
6.Wybranie pola (ikony) Pasażer/Dodatkowa opłata umożliwia dokonanie opłaty za współpasażera do 6 osób oraz dokonanie dodatkowej opłaty dla użytkownika za przejazd lub bagaż, z uwzględnieniem rodzaju biletu jednorazowego tj. normalny, ulgowy lokalny, ulgowy ustawowy. W celu akceptacji dokonanego wyboru należy przyłożyć kartę.
7.Wybranie przycisku Sprawdzenia karty oznacza uruchomienie funkcji sprawdzania stanu e-biletu tj. terminu ważności biletu okresowego oraz salda elektronicznej portmonetki do przejazdów jednorazowych (funkcja jest aktywna przez około 5 sekund). Po przyłożeniu e-biletu rozpoczyna się wyświetlanie stanu karty (kolejno: informacje o biletach okresowych, informacja o stanie elektronicznej portmonetki).
8.Poprawne przeprowadzenie rejestracji przejazdu z ważnym doładowanym biletem okresowym potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
9.Poprawne przeprowadzenie rejestracji przejazdu z uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
10.Poprawne przeprowadzenie skasowania lub dokasowania biletu z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
11.Poprawne przeprowadzenie wyrejestrowania e-biletu (dla biletu z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe) potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
12.Kwoty pobierane z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe jako opłaty za przejazdy są zawsze podawane z dokładnością do 0,01.
13.Rejestracja przejazdu przy użyciu nieważnego e-biletu sygnalizowana jest poprzez wyświetlany ekran informacyjny oraz sygnał dźwiękowy.
14.Kasownik posiada funkcję blokowania rejestracji e-biletu. Blokada kasowania uruchamiana jest przez kierowcę z panelu sterującego lub poprzez Kartę Kontrolera. Stan zablokowania kasownika jest sygnalizowany stosownym komunikatem na wyświetlaczu „Kontrola
w toku, TYLKO DLA WYSIADAJĄCYCH”. W stanie blokowania rejestracji kart kasownik obsługuje tylko Karty Kontrolera oraz umożliwia rejestrację wyjścia z pojazdu.
15.Karty spoza systemu MPK – Nowy Sącz są ignorowane przez kasownik.

§ 5.
Zasady kasowania e-biletu
1.System kasowania e-biletu z elektroniczną portmonetką na przejazdy jednorazowe funkcjonuje na zasadzie pobierania opłat typu wejście-wyjście. Posiadacz e-biletu zobowiązany jest zarejestrować przejazd w chwili wejścia do autobusu poprzez jej przyłożenie do oznaczonego miejsca na kasowniku.
2.Opłata z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe pobierana jest w systemie zaliczkowym przy wejściu do autobusu, a końcowe rozliczenie i ewentualny zwrot nadpłaty dokonywany jest przy wyjściu z autobusu. Zarejestrowanie przejazdu ze środków elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe powoduje pobranie opłaty jak za jazdę do końca trasy autobusu. W przypadku linii wyjazdowych do stref podmiejskich będzie to opłata wyższa od obowiązującej w granicach administracyjnych miasta Nowy Sącz. Aby odzyskać nadpłaconą kwotę należy dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu podczas wysiadania z autobusu. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za jazdę do końca trasy, a opłatą należną za przejazd do przystanku, na którym pasażer faktycznie wysiadł.
3.Dokonanie rejestracji wyjścia z pojazdu jest warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji ceny jednorazowego biletu elektronicznego oferowanych przez MPK Sp. z o. w Nowym Sączu.
4.Czynność zarejestrowania przejazdu zostaje zapisana w systemie.
5.Kasownik pobiera z e-biletu odpowiednio: opłatę za bilet normalny, ulgowy dowolnego typu, lub rejestruje tylko przejazd (w przypadku biletu okresowego i bezpłatnego).
6.W przypadku imiennego e-biletu normalnego lub ulgowego dowolnego typu kasownik automatycznie pobiera opłatę zgodną z rodzajem zakodowanego biletu bez konieczności wybierania opcji znajdujących się na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji tzw. dokasowania e- biletu poprzez użycie odpowiednich opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika o których mowa w § 4 ust. 5 i 6.
7.Z e- biletu na okaziciela kasownik pobiera automatycznie opłatę za jednorazowy bilet normalny jeśli nie została wybrana żadna opcja z przedstawionych na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji tzw. dokasowania e-biletu poprzez użycie odpowiednich opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika o których mowa w § 4 ust. 5 i 6.
8.W przypadku rejestracji opłaty za bagaż na tym samym e-bilecie, należy  wybrać na wyświetlaczu kasownika opcję  "dodatkowa opłata" oraz rodzaj biletu "normalny" zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
9.Upłynięcie terminu daty ważności zapisanych na spersonalizowanym e-bilecie uprawnień do przejazdów ulgowych dowolnego typu z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe nie będzie sygnalizowane. Kasownik pobierze opłatę jak za przejazd normalny.
10.Przy rejestracji przejazdu z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe pobierana jest kwota równa cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat. Przejazd nie zostanie zarejestrowany, jeżeli dostępne środki na elektronicznej portmonetce będą mniejsze, niż cena biletu obowiązująca na wybranej przez pasażera trasie przejazdu.                                                                                                                                          11.W przypadku korzystania z e-biletu elektronicznej portmonetki podczas podróży w tym samym autobusie można dokonać maksymalnie 6 opłat dodatkowych (bagaż, współpasażer),
z uwzględnieniem rodzaju biletu jednorazowego tj. normalny, ulgowy lokalny, ulgowy ustawowy.
12.W przypadku korzystania z e-biletu z zapisanymi: biletem okresowym i elektroniczną portmonetką do przejazdów jednorazowych w pierwszej kolejności system będzie korzystał
z biletu okresowego. Jeśli bilet okresowy zapisany na e-bilecie utracił już ważność lub nie obowiązuje na danym przejeździe, kasownik bez ostrzeżenia podejmuje próbę skasowania biletu z elektronicznej portmonetki wg taryfy obowiązującej dla danego typu e-biletu.
13.E-bilet z doładowaną elektroniczną portmonetką uprawnia do korzystania z promocji w opłatach za przejazd:
  • „bilet przesiadkowy” – przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.
  • „krótki przejazd” – przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia
z autobusu. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „krótki przejazd” Promocji nie można łączyć,
14.Kontynuacja przejazdu w tym samym autobusie po dokonaniu rejestracji wyjścia z pojazdu traktowana jest jak przejazd bez ważnego biletu.