e-bilet imienny (spersonalizowany)

  • użytkowany tylko przez osobę, której dane zostały zapisane na e-karcie - zawiera dane osobowe i zdjęcie użytkownika
  • możliwość zapisania na niej biletu okresowego oraz doładowania elektronicznej portmonetki (na przejazdy jednorazowe)
  • możliwość zapisania informacji o ulgach lub przejazdach bezpłatnych
  • podczas przejazdu brak obowiązku posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi


e-bilet na okaziciela

  • użytkowana przez wielu użytkowników
  • w domyśle zakodowana jako przejazd na bilet normalny
  • możliwość zapisywania na niej biletu okresowego na okaziciela oraz doładowania elektronicznej portmonetki (na przejazdy jednorazowe)