Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WYNAJEM POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH INWALIDZKICH

Ogólne zasady

Prawo do korzystania z pojazdu umożliwiającego przewóz osób na wózkach inwalidzkich ma w pierwszej kolejności osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz osoby niepełnosprawne ruchowo i osoby o czasowej niezdolności do poruszania się, np. ze złamaniami

Do korzystania z w/w pojazdu mają prawo osoby zamieszkałe na terenie miasta Nowego Sącza

  1. Z pasażerem mają prawo jechać jako opiekunowie maksymalnie dwie osoby, na odcinku jazdy z osobą niepełnosprawną
  2. Pasażer (osoba niepełnosprawna) ma prawo korzystać z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu
  3. Kierowca w miarę możliwości może pomagać przy przemieszczaniu się z mieszkania, gabinetu lekarskiego, sklepu itp. w pobliże pojazdu i odwrotnie, o ile w/w czynność nie będzie wymagała pomocy dwóch osób
  4. Pasażer (osoba niepełnosprawna) ma obowiązek okazania kierowcy dokumentu uprawniającego do korzystania z przewozu - nie dotyczy osób o widocznej czasowej niezdolności do poruszania się, np. ze złamaniami
  5. Pasażer (osoba niepełnosprawna) ma obowiązek uiszczenia opłaty za przewóz wg obowiązującej taryfy
  6. Kierowca ma obowiązek wydać pasażerowi paragon fiskalny potwierdzający wniesienia opłaty
  7. Pasażer (osoba niepełnosprawna) odbywająca przejazd na wózku inwalidzkim, nie może w czasie jazdy zwalniać zaczepów mocujących wózek do podłogi pojazdu
  8. W pojeździe obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu

 

Zasady zgłaszania wynajmu

Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerem telefonu 443 88 97 wewnętrzny:

888 - dyspozytor MPK, czynny całą dobę

834 - Wydział Eksploatacji, czynny w dni robocze od godz. 7:00 do 14:30

Rezerwacji można dokonać najwcześniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem usługi

Przy składaniu zamówienia należy określić przewidywany czas wykonania usługi przewozowej

Przy składaniu zamówienia wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego

Usługi przewozowe wykonywane będą:

w dni powszednie od godz. 6:00 do 18:00

w soboty, niedziele i święta od godz. 8:00 do 16:00

Usługi planowane poza wyznaczonymi godzinami dyżuru kierowcy, będą wykonywane jeżeli zostaną zgłoszone przeddzień lub co najmniej podczas trwania dyżuru kierowcy.

W przypadku awarii samochodu usługi przewozowe nie będą wykonywane.

 

Taryfa opłat

Dni robocze
Opłata początkowa / pierwszy kilometr 2,00 zł
Strefa miejska / za 1 km 1,00 zł
Strefa pozamiejska / za 1 km 1,50 zł
Opłata za 1 godzinę postoju  12,00 zł

 

Dni świąteczne
Opłata początkowa / pierwszy kilometr 3,00 zł
Strefa miejska / za 1 km 1,50 zł
Strefa pozamiejska / za 1 km 2,00 zł
Opłata za 1 godzinę postoju  17,00 zł

 

Należność po pierwszym kilometrze będzie naliczana co 0,5 kilometra

 

Zapisz

Zapisz