11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 32 P 5 13 O, P 5 13 O, P
6 09, 33 6 36 P 6 36 P
7 44 7 7
8 32 P 8 22 P 8 22 P
10 13 10 23 P 10 23 P
12 18 P 12 23 P 12 23 P
13 13 W 13 53 P 13 53 P
14 08 P 14 14
15 08, 43 P 15 58 P 15 58 P
16 13, 58 16 16
17 17 57 P 17 57 P
18 22 18 18
20 17 P 20 37 P 20 37 P
21 51 P 21 21
23 29 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)