11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 54 5 32 5 32
6 36 6 6
7 06 7 05 7 05
8 12, 55 8 50 8 50
10 57 10 45 10 45
12 45 12 55 12 55
14 07 W, 35 W 14 40 14 40
15 52 15 15
16 15 D, DO, 57 16 29 16 29
17 31 17 17
18 56 18 29 18 29
20 39 D 20 20
21 21 08 D 21 08 D
22 13 22 22
23 47 D, DO 23 23
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)