11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 27 P 5 5
6 04, 28 6 31 P 6 31 P
7 09 C, 38 7 7
8 27 P 8 17 P 8 17 P
10 07 10 17 P 10 17 P
12 12 P 12 17 P 12 17 P
13 07 W 13 47 P 13 47 P
14 02 P 14 14
15 02, 37 P 15 52 P 15 52 P
16 07, 52 16 16
17 17 52 P 17 52 P
18 17 18 18
20 12 P 20 32 P 20 32 P
21 46 P 21 21
23 24 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)