11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 5 53 5 53
6 18 6 6
7 00, 32 7 28 7 28
8 38 8 8
9 21 9 17 9 17
11 23 11 11 11 11
13 11 13 21 13 21
14 33 W 14 14
15 01 15 06 15 06
16 18, 35 D, DO 16 55 16 55
17 22, 56 17 17
18 18 52 18 52
19 17 19 19
21 00 D 21 28 D 21 28 D
22 34 22 22
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)