11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 42 5 5
6 42 C 6 05 P 6 05 P
7 10, 55 P 7 45 P 7 45 P
9 35 9 45 P 9 45 P
11 40 P 11 45 P 11 45 P
12 35 W 12 12
13 30 P 13 15 P 13 15 P
14 30 14 14
15 05 P, 35 15 20 P 15 20 P
16 20 16 16
17 45 17 20 P 17 20 P
19 45 P 19 19
20 20 05 P 20 05 P
21 20 P 21 21
23 00 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)