9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 15, 55 6 6
7 25 W 7 35 7 00
8 20 8 35 8
9 25 W 9 9 00
10 00 10 10
11 15 11 30 11
12 15 12 12
13 15 13 13
14 20 14 40 14
16 00, 40 16 16
17 20, 50 17 17
19 35 19 19
20 35 D 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)