9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 18, 58 6 6
7 28 W 7 38 7 03
8 23 8 38 8
9 28 W 9 9 03
10 03 10 10
11 18 11 33 11
12 18 12 12
13 18 13 13
14 23 14 43 14
16 03, 43 16 16
17 23, 53 17 17
19 38 19 19
20 38 D 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)