9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 26 6 6
7 06, 36 W 7 46 7 11
8 31 8 46 8
9 36 W 9 9 11
10 11 10 10
11 26 11 41 11
12 26 12 12
13 26 13 13
14 31 14 51 14
16 11, 51 16 16
17 31 17 17
18 01 18 18
19 45 19 19
20 45 D 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)