9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 35 6 6
7 16, 46 W 7 56 7 21
8 41 8 56 8
9 46 W 9 9 21
10 21 10 10
11 36 11 51 11
12 36 12 12
13 36 13 13
14 41 14 14
15 15 01 15
16 21 16 16
17 01, 41 17 17
18 11 18 18
19 55 19 19
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)