Rozkład jazdy dla linii 5
(Soboty)

Widok do druku Widok do druku
Rozklad jest ważny do

Kierunek: tam (Dw. Aut. MPK st. 1 -> Tarnowska - Galeria Szubryt)

1 1 1 1 1 1 1 1 1
179971 Dw. Aut. MPK st. 1 Widok Wyeksportuj do PDF 05:35 07:15 09:15 11:20 13:10 15:25 16:25 18:35 20:20
179970 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 05:36 07:17 09:17 11:22 13:12 15:27 16:27 18:37 20:21
179969 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 05:37 07:18 09:18 11:23 13:13 15:28 16:28 18:38 20:22
179963 Długosza - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 05:38 07:20 09:20 11:25 13:15 15:30 16:30 18:40 20:23
179960 Rynek Widok Wyeksportuj do PDF 05:40 07:22 09:22 11:27 13:17 15:32 16:32 18:42 20:25
179734 Tarnowska Widok Wyeksportuj do PDF 05:42 07:24 09:24 11:29 13:19 15:34 16:34 18:44 20:27
179736 Tarnowska - Łubinka Widok Wyeksportuj do PDF 05:44 07:26 09:26 11:31 13:21 15:36 16:36 18:46 20:29
179732 Tarnowska - Zabełcze Widok Wyeksportuj do PDF 05:46 07:28 09:28 11:33 13:23 15:38 16:38 18:48 20:31
185618 Tarnowska - Bugajski Widok Wyeksportuj do PDF
179730 Tarnowska - Galeria Szubryt Widok Wyeksportuj do PDF 05:48 07:30 09:30 11:35 13:25 15:40 16:40 18:50 20:33
Numer brygady 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 00011 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK st. 1 05:35 07:15 09:15 11:20 13:10 15:25 16:25 18:35 20:20
10 00022 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 05:36 07:17 09:17 11:22 13:12 15:27 16:27 18:37 20:21
10 00032 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 05:37 07:18 09:18 11:23 13:13 15:28 16:28 18:38 20:22
10 00042 Widok Wyeksportuj do PDF Długosza - Planty 05:38 07:20 09:20 11:25 13:15 15:30 16:30 18:40 20:23
10 00081 Widok Wyeksportuj do PDF Rynek 05:40 07:22 09:22 11:27 13:17 15:32 16:32 18:42 20:25
10 01351 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska 05:42 07:24 09:24 11:29 13:19 15:34 16:34 18:44 20:27
10 01361 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Łubinka 05:44 07:26 09:26 11:31 13:21 15:36 16:36 18:46 20:29
10 01371 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Zabełcze 05:46 07:28 09:28 11:33 13:23 15:38 16:38 18:48 20:31
10 01383 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Bugajski
10 01382 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Galeria Szubryt 05:48 07:30 09:30 11:35 13:25 15:40 16:40 18:50 20:33

Komentarze :

  • - Nie kursuje 24 grudnia (Wigilia)Kierunek: z powrotem (Tarnowska - Galeria Szubryt -> Dw. Aut. MPK przyst. końcowy)

1 1 1 1 1 1 1 1 1
179730 Tarnowska - Galeria Szubryt Widok Wyeksportuj do PDF 06:10 07:45 09:40 12:10 13:35 15:50 16:50 19:05 20:50
185618 Tarnowska - Bugajski Widok Wyeksportuj do PDF
179731 Tarnowska - Zabełcze Widok Wyeksportuj do PDF 06:12 07:47 09:42 12:12 13:37 15:52 16:52 19:07 20:52
179737 Tarnowska - Łubinka Widok Wyeksportuj do PDF 06:14 07:49 09:44 12:14 13:39 15:54 16:54 19:09 20:54
179735 Tarnowska Widok Wyeksportuj do PDF 06:15 07:50 09:45 12:15 13:40 15:55 16:55 19:10 20:55
179961 Kazimierza Wielkiego Widok Wyeksportuj do PDF 06:18 07:53 09:48 12:18 13:43 15:58 16:58 19:12 20:57
179964 Kościuszki Widok Wyeksportuj do PDF 06:20 07:55 09:50 12:20 13:45 16:00 17:00 19:13 20:58
179966 Jagiellońska - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 06:21 07:56 09:51 12:21 13:46 16:01 17:01 19:14 20:59
179967 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 06:22 07:58 09:53 12:23 13:48 16:03 17:03 19:15 21:00
179968 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 06:24 08:00 09:55 12:25 13:50 16:05 17:05 19:17 21:02
179974 Dw. Aut. MPK przyst. końcowy Widok Wyeksportuj do PDF 06:25 08:02 09:57 12:27 13:52 16:07 17:07 19:18 21:03
Numer brygady 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 01382 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Galeria Szubryt 06:10 07:45 09:40 12:10 13:35 15:50 16:50 19:05 20:50
11 01383 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Bugajski
11 01372 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Zabełcze 06:12 07:47 09:42 12:12 13:37 15:52 16:52 19:07 20:52
11 01362 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Łubinka 06:14 07:49 09:44 12:14 13:39 15:54 16:54 19:09 20:54
11 01352 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska 06:15 07:50 09:45 12:15 13:40 15:55 16:55 19:10 20:55
11 00092 Widok Wyeksportuj do PDF Kazimierza Wielkiego 06:18 07:53 09:48 12:18 13:43 15:58 16:58 19:12 20:57
11 00051 Widok Wyeksportuj do PDF Kościuszki 06:20 07:55 09:50 12:20 13:45 16:00 17:00 19:13 20:58
11 00071 Widok Wyeksportuj do PDF Jagiellońska - Planty 06:21 07:56 09:51 12:21 13:46 16:01 17:01 19:14 20:59
11 00031 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 06:22 07:58 09:53 12:23 13:48 16:03 17:03 19:15 21:00
11 00021 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 06:24 08:00 09:55 12:25 13:50 16:05 17:05 19:17 21:02
11 00014 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK przyst. końcowy 06:25 08:02 09:57 12:27 13:52 16:07 17:07 19:18 21:03

Komentarze :

  • - Nie kursuje 24 grudnia (Wigilia)