Rozkład jazdy dla linii 5
(Niedziele)

Widok do druku Widok do druku
Rozklad jest ważny do

Kierunek: tam (Dw. Aut. MPK st. 1 -> Tarnowska - Galeria Szubryt)

1 1 1 1 1 1 1 1
179971 Dw. Aut. MPK st. 1 Widok Wyeksportuj do PDF 05:35 06:40 11:10 12:25 15:15 16:25 18:35 20:20
179970 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 05:36 06:42 11:12 12:27 15:17 16:27 18:37 20:21
179969 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 05:37 06:43 11:13 12:28 15:18 16:28 18:38 20:22
179963 Długosza - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 05:38 06:45 11:15 12:30 15:20 16:30 18:40 20:23
179960 Rynek Widok Wyeksportuj do PDF 05:40 06:47 11:17 12:32 15:22 16:32 18:42 20:25
179734 Tarnowska Widok Wyeksportuj do PDF 05:42 06:49 11:19 12:34 15:24 16:34 18:44 20:27
179736 Tarnowska - Łubinka Widok Wyeksportuj do PDF 05:44 06:51 11:21 12:36 15:26 16:36 18:46 20:29
179732 Tarnowska - Zabełcze Widok Wyeksportuj do PDF 05:46 06:53 11:23 12:38 15:28 16:38 18:48 20:31
185618 Tarnowska - Bugajski Widok Wyeksportuj do PDF
179730 Tarnowska - Galeria Szubryt Widok Wyeksportuj do PDF 05:48 06:55 11:25 12:40 15:30 16:40 18:50 20:33
Numer brygady 1 1 1 1 1 1 1 1
10 00011 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK st. 1 05:35 06:40 11:10 12:25 15:15 16:25 18:35 20:20
10 00022 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 05:36 06:42 11:12 12:27 15:17 16:27 18:37 20:21
10 00032 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 05:37 06:43 11:13 12:28 15:18 16:28 18:38 20:22
10 00042 Widok Wyeksportuj do PDF Długosza - Planty 05:38 06:45 11:15 12:30 15:20 16:30 18:40 20:23
10 00081 Widok Wyeksportuj do PDF Rynek 05:40 06:47 11:17 12:32 15:22 16:32 18:42 20:25
10 01351 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska 05:42 06:49 11:19 12:34 15:24 16:34 18:44 20:27
10 01361 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Łubinka 05:44 06:51 11:21 12:36 15:26 16:36 18:46 20:29
10 01371 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Zabełcze 05:46 06:53 11:23 12:38 15:28 16:38 18:48 20:31
10 01383 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Bugajski
10 01382 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Galeria Szubryt 05:48 06:55 11:25 12:40 15:30 16:40 18:50 20:33

Komentarze :

  • - Nie kursuje 24 grudnia (Wigilia)Kierunek: z powrotem (Tarnowska - Galeria Szubryt -> Dw. Aut. MPK przyst. końcowy)

1 1 1 1 1 1 1 1
179730 Tarnowska - Galeria Szubryt Widok Wyeksportuj do PDF 06:10 07:10 11:35 12:50 15:40 16:50 19:05 20:50
185618 Tarnowska - Bugajski Widok Wyeksportuj do PDF
179731 Tarnowska - Zabełcze Widok Wyeksportuj do PDF 06:12 07:12 11:37 12:52 15:42 16:52 19:07 20:52
179737 Tarnowska - Łubinka Widok Wyeksportuj do PDF 06:14 07:14 11:39 12:54 15:44 16:54 19:09 20:54
179735 Tarnowska Widok Wyeksportuj do PDF 06:15 07:15 11:40 12:55 15:45 16:55 19:10 20:55
179961 Kazimierza Wielkiego Widok Wyeksportuj do PDF 06:18 07:18 11:43 12:58 15:48 16:58 19:12 20:57
179964 Kościuszki Widok Wyeksportuj do PDF 06:20 07:20 11:45 13:00 15:50 17:00 19:13 20:58
179966 Jagiellońska - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 06:21 07:21 11:46 13:01 15:51 17:01 19:14 20:59
179967 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 06:22 07:23 11:48 13:03 15:53 17:03 19:15 21:00
179968 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 06:24 07:25 11:50 13:05 15:55 17:05 19:17 21:02
179974 Dw. Aut. MPK przyst. końcowy Widok Wyeksportuj do PDF 06:25 07:27 11:52 13:07 15:57 17:07 19:18 21:03
Numer brygady 1 1 1 1 1 1 1 1
11 01382 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Galeria Szubryt 06:10 07:10 11:35 12:50 15:40 16:50 19:05 20:50
11 01383 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Bugajski
11 01372 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Zabełcze 06:12 07:12 11:37 12:52 15:42 16:52 19:07 20:52
11 01362 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Łubinka 06:14 07:14 11:39 12:54 15:44 16:54 19:09 20:54
11 01352 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska 06:15 07:15 11:40 12:55 15:45 16:55 19:10 20:55
11 00092 Widok Wyeksportuj do PDF Kazimierza Wielkiego 06:18 07:18 11:43 12:58 15:48 16:58 19:12 20:57
11 00051 Widok Wyeksportuj do PDF Kościuszki 06:20 07:20 11:45 13:00 15:50 17:00 19:13 20:58
11 00071 Widok Wyeksportuj do PDF Jagiellońska - Planty 06:21 07:21 11:46 13:01 15:51 17:01 19:14 20:59
11 00031 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 06:22 07:23 11:48 13:03 15:53 17:03 19:15 21:00
11 00021 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 06:24 07:25 11:50 13:05 15:55 17:05 19:17 21:02
11 00014 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK przyst. końcowy 06:25 07:27 11:52 13:07 15:57 17:07 19:18 21:03

Komentarze :

  • - Nie kursuje 24 grudnia (Wigilia)