Rozkład jazdy dla linii 26
(Dni robocze)

Widok do druku Widok do druku
Rozklad jest ważny do

Kierunek: tam (Kazimierza Wielkiego -> Kamionka Wielka - Pętla)

2 4 1 3 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5
179961 Kazimierza Wielkiego Widok Wyeksportuj do PDF 06:25 07:20 08:30 10:10 11:45 13:25 14:15 15:30 16:20 17:15 18:20 19:45
179964 Kościuszki Widok Wyeksportuj do PDF 06:27 07:22 08:32 10:12 11:47 13:27 14:17 15:32 16:22 17:17 18:21 19:46
179966 Jagiellońska - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 06:28 07:23 08:33 10:13 11:48 13:28 14:18 15:33 16:23 17:18 18:22 19:47
179967 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 06:29 07:25 08:35 10:15 11:50 13:30 14:20 15:35 16:25 17:20 18:23 19:48
179968 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 06:31 07:27 08:37 10:17 11:52 13:32 14:22 15:37 16:27 17:22 18:25 19:50
179973 Dw. Aut. MPK st. 3 Widok Wyeksportuj do PDF 05:25 06:33 07:29 08:39 10:19 11:54 13:34 14:24 15:39 16:29 17:24 18:27 19:52
179874 Nawojowska - Traugutta Widok Wyeksportuj do PDF 05:27 06:35 07:32 08:42 10:22 11:57 13:37 14:27 15:42 16:32 17:27 18:29 19:54
179879 Nawojowska - Graniczna Widok Wyeksportuj do PDF 04:35 05:29 06:37 07:34 08:44 10:24 11:59 13:39 14:29 15:44 16:34 17:29 18:31 19:56
179877 Nawojowska - Grunwaldzka Widok Wyeksportuj do PDF 04:36 05:30 06:39 07:36 08:46 10:26 12:01 13:41 14:31 15:46 16:36 17:31 18:33 19:58
179858 Kamienna - Prusa Widok Wyeksportuj do PDF 04:38 05:32 06:41 07:38 08:48 10:28 12:03 13:43 14:33 15:48 16:38 17:33 18:35 20:00
179857 Kamienna - Stacja kolejowa Widok Wyeksportuj do PDF 04:40 05:34 06:43 07:40 08:50 10:30 12:05 13:44 14:35 15:50 16:40 17:35 18:37 20:02
179855 Kamienna - Granica Widok Wyeksportuj do PDF 04:41 05:35 06:44 07:41 08:51 10:31 12:06 13:46 14:36 15:51 16:41 17:36 18:38 20:03
179852 Kamionka Mała - Popardowa Widok Wyeksportuj do PDF 04:42 05:36 06:45 07:42 08:52 10:32 12:07 13:47 14:37 15:52 16:42 17:37 18:39 20:04
Strefa biletowa I
179554 Kamionka Wielka I Widok Wyeksportuj do PDF 04:44 05:38 06:47 07:44 08:54 10:34 12:09 13:49 14:39 15:54 16:44 17:39 18:41 20:06
179552 Kamionka Wielka - Rynek Widok Wyeksportuj do PDF 04:45 05:39 06:48 07:45 08:55 10:35 12:10 13:50 14:40 15:55 16:45 17:40 18:42 20:07
179549 Kamionka Wielka - Oś.zdrowia Widok Wyeksportuj do PDF 04:46 05:40 06:49 07:46 08:56 10:36 12:11 13:51 14:41 15:56 16:46 17:41 18:43 20:08
179547 Kamionka Wielka - Urząd Gminy Widok Wyeksportuj do PDF 04:47 05:41 06:50 07:47 08:57 10:37 12:12 13:52 14:42 15:57 16:47 17:42 18:44 20:09
179520 Kamionka Wielka - Skrzyżowanie Widok Wyeksportuj do PDF 04:48 05:42 06:51 07:48 08:58 10:38 12:13 13:53 14:43 15:58 16:48 17:43 18:45 20:10
179518 Kamionka Wielka - Kapliczka Widok Wyeksportuj do PDF 04:49 05:43 06:52 07:49 08:59 10:39 12:14 13:54 14:44 15:59 16:49 17:44 18:46 20:11
179516 Kamionka Wielka - Kocembówka Widok Wyeksportuj do PDF 04:50 05:44 06:53 07:50 09:00 10:40 12:15 13:55 14:45 16:00 16:50 17:45 18:47 20:12
179514 Kamionka Wielka - Sklep Widok Wyeksportuj do PDF 04:51 05:45 06:54 07:51 09:01 10:41 12:16 13:56 14:46 16:01 16:51 17:46 18:48 20:13
179512 Kamionka Wielka - Szkoła Widok Wyeksportuj do PDF 04:53 05:47 06:56 07:53 09:03 10:43 12:18 13:58 14:48 16:03 16:53 17:48 18:50 20:15
179510 Kamionka Wielka - Morańskówka Widok Wyeksportuj do PDF 04:54 05:48 06:57 07:54 09:04 10:44 12:19 13:59 14:49 16:04 16:54 17:49 18:51 20:16
179508 Kamionka Wielka - Góra Widok Wyeksportuj do PDF 04:55 05:49 06:58 07:55 09:05 10:45 12:20 14:00 14:50 16:05 16:55 17:50 18:52 20:17
179507 Kamionka Wielka - Pętla Widok Wyeksportuj do PDF 04:56 05:50 06:59 07:56 09:06 10:46 12:21 14:01 14:51 16:06 16:56 17:51 18:53 20:18
Numer brygady 2 4 1 3 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5
25 00092 Widok Wyeksportuj do PDF Kazimierza Wielkiego 06:25 07:20 08:30 10:10 11:45 13:25 14:15 15:30 16:20 17:15 18:20 19:45
25 00051 Widok Wyeksportuj do PDF Kościuszki 06:27 07:22 08:32 10:12 11:47 13:27 14:17 15:32 16:22 17:17 18:21 19:46
25 00071 Widok Wyeksportuj do PDF Jagiellońska - Planty 06:28 07:23 08:33 10:13 11:48 13:28 14:18 15:33 16:23 17:18 18:22 19:47
25 00031 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 06:29 07:25 08:35 10:15 11:50 13:30 14:20 15:35 16:25 17:20 18:23 19:48
25 00021 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 06:31 07:27 08:37 10:17 11:52 13:32 14:22 15:37 16:27 17:22 18:25 19:50
25 00013 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK st. 3 05:25 06:33 07:29 08:39 10:19 11:54 13:34 14:24 15:39 16:29 17:24 18:27 19:52
25 00601 Widok Wyeksportuj do PDF Nawojowska - Traugutta 05:27 06:35 07:32 08:42 10:22 11:57 13:37 14:27 15:42 16:32 17:27 18:29 19:54
25 00611 Widok Wyeksportuj do PDF Nawojowska - Graniczna 04:35 05:29 06:37 07:34 08:44 10:24 11:59 13:39 14:29 15:44 16:34 17:29 18:31 19:56
25 00621 Widok Wyeksportuj do PDF Nawojowska - Grunwaldzka 04:36 05:30 06:39 07:36 08:46 10:26 12:01 13:41 14:31 15:46 16:36 17:31 18:33 19:58
25 00721 Widok Wyeksportuj do PDF Kamienna - Prusa 04:38 05:32 06:41 07:38 08:48 10:28 12:03 13:43 14:33 15:48 16:38 17:33 18:35 20:00
25 00731 Widok Wyeksportuj do PDF Kamienna - Stacja kolejowa 04:40 05:34 06:43 07:40 08:50 10:30 12:05 13:44 14:35 15:50 16:40 17:35 18:37 20:02
25 00741 Widok Wyeksportuj do PDF Kamienna - Granica 04:41 05:35 06:44 07:41 08:51 10:31 12:06 13:46 14:36 15:51 16:41 17:36 18:38 20:03
25 40001 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Mała - Popardowa 04:42 05:36 06:45 07:42 08:52 10:32 12:07 13:47 14:37 15:52 16:42 17:37 18:39 20:04
Strefa biletowa I
25 40011 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka I 04:44 05:38 06:47 07:44 08:54 10:34 12:09 13:49 14:39 15:54 16:44 17:39 18:41 20:06
25 40021 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Rynek 04:45 05:39 06:48 07:45 08:55 10:35 12:10 13:50 14:40 15:55 16:45 17:40 18:42 20:07
25 40031 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Oś.zdrowia 04:46 05:40 06:49 07:46 08:56 10:36 12:11 13:51 14:41 15:56 16:46 17:41 18:43 20:08
25 40041 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Urząd Gminy 04:47 05:41 06:50 07:47 08:57 10:37 12:12 13:52 14:42 15:57 16:47 17:42 18:44 20:09
25 40181 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Skrzyżowanie 04:48 05:42 06:51 07:48 08:58 10:38 12:13 13:53 14:43 15:58 16:48 17:43 18:45 20:10
25 40191 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Kapliczka 04:49 05:43 06:52 07:49 08:59 10:39 12:14 13:54 14:44 15:59 16:49 17:44 18:46 20:11
25 40201 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Kocembówka 04:50 05:44 06:53 07:50 09:00 10:40 12:15 13:55 14:45 16:00 16:50 17:45 18:47 20:12
25 40211 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Sklep 04:51 05:45 06:54 07:51 09:01 10:41 12:16 13:56 14:46 16:01 16:51 17:46 18:48 20:13
25 40221 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Szkoła 04:53 05:47 06:56 07:53 09:03 10:43 12:18 13:58 14:48 16:03 16:53 17:48 18:50 20:15
25 40231 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Morańskówka 04:54 05:48 06:57 07:54 09:04 10:44 12:19 13:59 14:49 16:04 16:54 17:49 18:51 20:16
25 40241 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Góra 04:55 05:49 06:58 07:55 09:05 10:45 12:20 14:00 14:50 16:05 16:55 17:50 18:52 20:17
25 40251 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Pętla 04:56 05:50 06:59 07:56 09:06 10:46 12:21 14:01 14:51 16:06 16:56 17:51 18:53 20:18Kierunek: z powrotem (Kamionka Wielka - Pętla -> Rynek)

2 4 1 3 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5
Strefa biletowa I
179507 Kamionka Wielka - Pętla Widok Wyeksportuj do PDF 05:00 06:00 07:10 08:10 09:15 11:00 12:30 14:15 15:20 16:30 17:15 18:10 19:05 20:25
179506 Kamionka Wielka - Góra Widok Wyeksportuj do PDF 05:01 06:01 07:11 08:11 09:16 11:01 12:31 14:16 15:21 16:31 17:16 18:11 19:06 20:26
179509 Kamionka Wielka - Morańskówka Widok Wyeksportuj do PDF 05:02 06:02 07:12 08:12 09:17 11:02 12:32 14:17 15:22 16:32 17:17 18:12 19:07 20:27
179511 Kamionka Wielka - Szkoła Widok Wyeksportuj do PDF 05:03 06:03 07:13 08:13 09:18 11:03 12:33 14:18 15:23 16:33 17:18 18:13 19:08 20:28
179513 Kamionka Wielka - Sklep Widok Wyeksportuj do PDF 05:04 06:04 07:14 08:14 09:19 11:04 12:34 14:19 15:24 16:34 17:19 18:14 19:09 20:29
179515 Kamionka Wielka - Kocembówka Widok Wyeksportuj do PDF 05:05 06:05 07:15 08:15 09:20 11:05 12:35 14:20 15:25 16:35 17:20 18:15 19:10 20:30
179517 Kamionka Wielka - Kapliczka Widok Wyeksportuj do PDF 05:06 06:06 07:16 08:16 09:21 11:06 12:36 14:21 15:26 16:36 17:21 18:16 19:11 20:31
179519 Kamionka Wielka - Skrzyżowanie Widok Wyeksportuj do PDF 05:08 06:08 07:18 08:18 09:23 11:08 12:38 14:23 15:28 16:38 17:23 18:18 19:13 20:33
179546 Kamionka Wielka - Urząd Gminy Widok Wyeksportuj do PDF 05:09 06:09 07:19 08:19 09:24 11:09 12:39 14:24 15:29 16:39 17:24 18:19 19:14 20:34
179548 Kamionka Wielka - Oś. zdrowia Widok Wyeksportuj do PDF 05:10 06:10 07:20 08:20 09:25 11:10 12:40 14:25 15:30 16:40 17:25 18:20 19:15 20:35
179551 Kamionka Wielka - Rynek Widok Wyeksportuj do PDF 05:11 06:11 07:21 08:21 09:26 11:11 12:41 14:26 15:31 16:41 17:26 18:21 19:16 20:36
179553 Kamionka Wielka I Widok Wyeksportuj do PDF 05:13 06:13 07:23 08:23 09:28 11:13 12:43 14:28 15:33 16:43 17:28 18:23 19:18 20:38
Strefa biletowa 0
179853 Kamionka Mała - Popardowa Widok Wyeksportuj do PDF 05:15 06:15 07:25 08:25 09:30 11:15 12:45 14:30 15:35 16:45 17:30 18:25 19:20 20:41
179854 Kamienna - Granica Widok Wyeksportuj do PDF 05:16 06:16 07:26 08:26 09:31 11:16 12:46 14:31 15:36 16:46 17:31 18:26 19:21 20:42
179856 Kamienna - Stacja kolejowa Widok Wyeksportuj do PDF 05:17 06:17 07:27 08:27 09:32 11:17 12:47 14:32 15:37 16:47 17:32 18:27 19:22 20:43
179860 Aleja Piłsudskiego - Wiadukt Widok Wyeksportuj do PDF 05:19 06:19 07:29 08:29 09:34 11:19 12:49 14:34 15:39 16:49 17:34 18:29 19:24 20:45
179876 Nawojowska - Grunwaldzka Widok Wyeksportuj do PDF 05:21 06:21 07:31 08:31 09:36 11:21 12:51 14:36 15:41 16:51 17:36 18:31 19:26 20:47
179878 Nawojowska - Graniczna Widok Wyeksportuj do PDF 05:22 06:23 07:33 08:33 09:38 11:23 12:53 14:37 15:42 16:52 17:37 18:32 19:27 20:48
179880 Nawojowska - Traugutta Widok Wyeksportuj do PDF 05:24 06:25 07:35 08:35 09:40 11:25 12:55 14:39 15:44 16:54 17:39 18:34 19:29 20:50
179971 Dw. Aut. MPK st. 1 Widok Wyeksportuj do PDF 05:26 06:28 07:38 08:38 09:43 11:28 12:58 14:42 15:47 16:57 17:41 18:36 19:31
179974 Dw. Aut. MPK przyst. końcowy Widok Wyeksportuj do PDF 20:52
179970 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 05:27 06:30 07:40 08:40 09:45 11:30 13:00 14:44 15:49 16:59 17:43 18:39 19:33
179969 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 05:29 06:32 07:42 08:42 09:47 11:32 13:02 14:46 15:51 17:01 17:45 18:40 19:35
179963 Długosza - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 05:30 06:34 07:44 08:44 09:49 11:34 13:04 14:48 15:53 17:03 17:47 18:42 19:37
179960 Rynek Widok Wyeksportuj do PDF 05:32 06:36 07:46 08:46 09:51 11:36 13:06 14:50 15:55 17:05 17:49 18:44 19:39
Numer brygady 2 4 1 3 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5
Strefa biletowa I
25 40251 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Pętla 05:00 06:00 07:10 08:10 09:15 11:00 12:30 14:15 15:20 16:30 17:15 18:10 19:05 20:25
25 40242 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Góra 05:01 06:01 07:11 08:11 09:16 11:01 12:31 14:16 15:21 16:31 17:16 18:11 19:06 20:26
25 40232 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Morańskówka 05:02 06:02 07:12 08:12 09:17 11:02 12:32 14:17 15:22 16:32 17:17 18:12 19:07 20:27
25 40222 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Szkoła 05:03 06:03 07:13 08:13 09:18 11:03 12:33 14:18 15:23 16:33 17:18 18:13 19:08 20:28
25 40212 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Sklep 05:04 06:04 07:14 08:14 09:19 11:04 12:34 14:19 15:24 16:34 17:19 18:14 19:09 20:29
25 40202 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Kocembówka 05:05 06:05 07:15 08:15 09:20 11:05 12:35 14:20 15:25 16:35 17:20 18:15 19:10 20:30
25 40192 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Kapliczka 05:06 06:06 07:16 08:16 09:21 11:06 12:36 14:21 15:26 16:36 17:21 18:16 19:11 20:31
25 40182 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Skrzyżowanie 05:08 06:08 07:18 08:18 09:23 11:08 12:38 14:23 15:28 16:38 17:23 18:18 19:13 20:33
25 40042 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Urząd Gminy 05:09 06:09 07:19 08:19 09:24 11:09 12:39 14:24 15:29 16:39 17:24 18:19 19:14 20:34
25 40032 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Oś. zdrowia 05:10 06:10 07:20 08:20 09:25 11:10 12:40 14:25 15:30 16:40 17:25 18:20 19:15 20:35
25 40022 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka - Rynek 05:11 06:11 07:21 08:21 09:26 11:11 12:41 14:26 15:31 16:41 17:26 18:21 19:16 20:36
25 40012 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Wielka I 05:13 06:13 07:23 08:23 09:28 11:13 12:43 14:28 15:33 16:43 17:28 18:23 19:18 20:38
Strefa biletowa 0
25 40002 Widok Wyeksportuj do PDF Kamionka Mała - Popardowa 05:15 06:15 07:25 08:25 09:30 11:15 12:45 14:30 15:35 16:45 17:30 18:25 19:20 20:41
25 00742 Widok Wyeksportuj do PDF Kamienna - Granica 05:16 06:16 07:26 08:26 09:31 11:16 12:46 14:31 15:36 16:46 17:31 18:26 19:21 20:42
25 00732 Widok Wyeksportuj do PDF Kamienna - Stacja kolejowa 05:17 06:17 07:27 08:27 09:32 11:17 12:47 14:32 15:37 16:47 17:32 18:27 19:22 20:43
25 00711 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Piłsudskiego - Wiadukt 05:19 06:19 07:29 08:29 09:34 11:19 12:49 14:34 15:39 16:49 17:34 18:29 19:24 20:45
25 00622 Widok Wyeksportuj do PDF Nawojowska - Grunwaldzka 05:21 06:21 07:31 08:31 09:36 11:21 12:51 14:36 15:41 16:51 17:36 18:31 19:26 20:47
25 00612 Widok Wyeksportuj do PDF Nawojowska - Graniczna 05:22 06:23 07:33 08:33 09:38 11:23 12:53 14:37 15:42 16:52 17:37 18:32 19:27 20:48
25 00602 Widok Wyeksportuj do PDF Nawojowska - Traugutta 05:24 06:25 07:35 08:35 09:40 11:25 12:55 14:39 15:44 16:54 17:39 18:34 19:29 20:50
25 00011 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK st. 1 05:26 06:28 07:38 08:38 09:43 11:28 12:58 14:42 15:47 16:57 17:41 18:36 19:31
25 00014 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK przyst. końcowy 20:52
25 00022 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 05:27 06:30 07:40 08:40 09:45 11:30 13:00 14:44 15:49 16:59 17:43 18:39 19:33
25 00032 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 05:29 06:32 07:42 08:42 09:47 11:32 13:02 14:46 15:51 17:01 17:45 18:40 19:35
25 00042 Widok Wyeksportuj do PDF Długosza - Planty 05:30 06:34 07:44 08:44 09:49 11:34 13:04 14:48 15:53 17:03 17:47 18:42 19:37
25 00081 Widok Wyeksportuj do PDF Rynek 05:32 06:36 07:46 08:46 09:51 11:36 13:06 14:50 15:55 17:05 17:49 18:44 19:39