Rozkład jazdy dla linii 5
(Dni robocze)

Widok do druku Widok do druku
Rozklad jest ważny do

Kierunek: tam (Dw. Aut. MPK st. 1 -> Tarnowska - Galeria Szubryt)

2 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1
179971 Dw. Aut. MPK st. 1 Widok Wyeksportuj do PDF 05:30 06:30 08:00 09:20 10:45 12:25 13:35 14:30 15:15 16:05 17:10 19:10
179970 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 05:31 06:32 08:02 09:22 10:47 12:27 13:37 14:32 15:17 16:07 17:12 19:12
179969 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 05:32 06:33 08:03 09:23 10:48 12:28 13:38 14:33 15:18 16:08 17:13 19:13
179963 Długosza - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 05:33 06:34 08:05 09:25 10:50 12:30 13:40 14:35 15:20 16:10 17:15 19:15
179960 Rynek Widok Wyeksportuj do PDF 05:35 06:36 08:07 09:27 10:52 12:32 13:42 14:37 15:22 16:12 17:17 19:17
179734 Tarnowska Widok Wyeksportuj do PDF 05:37 06:38 08:09 09:29 10:54 12:34 13:44 14:39 15:24 16:14 17:19 19:19
179736 Tarnowska - Łubinka Widok Wyeksportuj do PDF 05:39 06:40 08:11 09:31 10:56 12:36 13:46 14:41 15:26 16:16 17:21 19:21
179732 Tarnowska - Zabełcze Widok Wyeksportuj do PDF 05:41 06:42 08:13 09:33 10:58 12:38 13:48 14:43 15:28 16:18 17:23 19:23
185618 Tarnowska - Bugajski Widok Wyeksportuj do PDF 06:44 14:45
179730 Tarnowska - Galeria Szubryt Widok Wyeksportuj do PDF 05:43 06:46 08:15 09:35 11:00 12:40 13:50 14:47 15:30 16:20 17:25 19:25
Numer brygady 2 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1
10 00011 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK st. 1 05:30 06:30 08:00 09:20 10:45 12:25 13:35 14:30 15:15 16:05 17:10 19:10
10 00022 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 05:31 06:32 08:02 09:22 10:47 12:27 13:37 14:32 15:17 16:07 17:12 19:12
10 00032 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 05:32 06:33 08:03 09:23 10:48 12:28 13:38 14:33 15:18 16:08 17:13 19:13
10 00042 Widok Wyeksportuj do PDF Długosza - Planty 05:33 06:34 08:05 09:25 10:50 12:30 13:40 14:35 15:20 16:10 17:15 19:15
10 00081 Widok Wyeksportuj do PDF Rynek 05:35 06:36 08:07 09:27 10:52 12:32 13:42 14:37 15:22 16:12 17:17 19:17
10 01351 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska 05:37 06:38 08:09 09:29 10:54 12:34 13:44 14:39 15:24 16:14 17:19 19:19
10 01361 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Łubinka 05:39 06:40 08:11 09:31 10:56 12:36 13:46 14:41 15:26 16:16 17:21 19:21
10 01371 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Zabełcze 05:41 06:42 08:13 09:33 10:58 12:38 13:48 14:43 15:28 16:18 17:23 19:23
10 01383 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Bugajski 06:44 14:45
10 01382 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Galeria Szubryt 05:43 06:46 08:15 09:35 11:00 12:40 13:50 14:47 15:30 16:20 17:25 19:25Kierunek: z powrotem (Tarnowska - Galeria Szubryt -> Dw. Aut. MPK przyst. końcowy)

2 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1
179730 Tarnowska - Galeria Szubryt Widok Wyeksportuj do PDF 06:15 07:25 08:30 09:55 11:25 13:05 14:15 15:10 15:50 16:40 17:35 19:45
185618 Tarnowska - Bugajski Widok Wyeksportuj do PDF 15:12
179731 Tarnowska - Zabełcze Widok Wyeksportuj do PDF 06:17 07:27 08:32 09:57 11:27 13:07 14:17 15:14 15:52 16:42 17:37 19:47
179737 Tarnowska - Łubinka Widok Wyeksportuj do PDF 06:19 07:29 08:34 09:59 11:29 13:09 14:19 15:16 15:54 16:44 17:39 19:49
179735 Tarnowska Widok Wyeksportuj do PDF 06:20 07:30 08:35 10:00 11:30 13:10 14:20 15:17 15:55 16:45 17:40 19:50
179961 Kazimierza Wielkiego Widok Wyeksportuj do PDF 06:23 07:33 08:38 10:03 11:33 13:13 14:23 15:20 15:58 16:48 17:43 19:52
179964 Kościuszki Widok Wyeksportuj do PDF 06:25 07:35 08:40 10:05 11:35 13:15 14:25 15:22 16:00 16:50 17:45 19:53
179966 Jagiellońska - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 06:26 07:36 08:41 10:06 11:36 13:16 14:26 15:23 16:01 16:51 17:46 19:54
179967 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 06:27 07:38 08:43 10:08 11:38 13:18 14:28 15:25 16:03 16:53 17:48 19:55
179968 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 06:29 07:40 08:45 10:10 11:40 13:20 14:30 15:27 16:05 16:55 17:50 19:57
179974 Dw. Aut. MPK przyst. końcowy Widok Wyeksportuj do PDF 06:30 07:42 08:47 10:12 11:42 13:22 14:32 15:29 16:07 16:57 17:52 19:58
Numer brygady 2 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1
11 01382 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Galeria Szubryt 06:15 07:25 08:30 09:55 11:25 13:05 14:15 15:10 15:50 16:40 17:35 19:45
11 01383 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Bugajski 15:12
11 01372 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Zabełcze 06:17 07:27 08:32 09:57 11:27 13:07 14:17 15:14 15:52 16:42 17:37 19:47
11 01362 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska - Łubinka 06:19 07:29 08:34 09:59 11:29 13:09 14:19 15:16 15:54 16:44 17:39 19:49
11 01352 Widok Wyeksportuj do PDF Tarnowska 06:20 07:30 08:35 10:00 11:30 13:10 14:20 15:17 15:55 16:45 17:40 19:50
11 00092 Widok Wyeksportuj do PDF Kazimierza Wielkiego 06:23 07:33 08:38 10:03 11:33 13:13 14:23 15:20 15:58 16:48 17:43 19:52
11 00051 Widok Wyeksportuj do PDF Kościuszki 06:25 07:35 08:40 10:05 11:35 13:15 14:25 15:22 16:00 16:50 17:45 19:53
11 00071 Widok Wyeksportuj do PDF Jagiellońska - Planty 06:26 07:36 08:41 10:06 11:36 13:16 14:26 15:23 16:01 16:51 17:46 19:54
11 00031 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 06:27 07:38 08:43 10:08 11:38 13:18 14:28 15:25 16:03 16:53 17:48 19:55
11 00021 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 06:29 07:40 08:45 10:10 11:40 13:20 14:30 15:27 16:05 16:55 17:50 19:57
11 00014 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK przyst. końcowy 06:30 07:42 08:47 10:12 11:42 13:22 14:32 15:29 16:07 16:57 17:52 19:58