Rozkład jazdy dla linii 34
(Dni robocze)

Widok do druku Widok do druku
Rozklad jest ważny do

Kierunek: tam (Dw. Aut. MPK st. 1 -> Mokra Wieś Szkoła)

1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
179971 Dw. Aut. MPK st. 1 Widok Wyeksportuj do PDF 05:10 06:15 06:30 07:05 10:10 12:35 13:20 14:10 15:15 16:30 17:15 19:15 21:35
179970 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 05:11 06:17 06:32 07:07 10:12 12:37 13:22 14:12 15:17 16:32 17:17 19:17 21:36
179969 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 05:12 06:18 06:33 07:08 10:13 12:38 13:23 14:13 15:18 16:33 17:18 19:18 21:37
179963 Długosza - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 05:13 06:19 06:34 07:10 10:15 12:40 13:25 14:15 15:20 16:35 17:20 19:20 21:38
179960 Rynek Widok Wyeksportuj do PDF 05:15 06:21 06:36 07:12 10:17 12:42 13:27 14:17 15:22 16:37 17:22 19:22 21:40
179651 Krakowska - Helena Widok Wyeksportuj do PDF 05:17 06:23 06:38 07:14 10:19 12:44 13:29 14:19 15:24 16:39 17:24 19:24 21:42
179650 Krakowska - Stacja kolejowa Widok Wyeksportuj do PDF 05:18 06:24 06:39 07:15 10:20 12:45 13:30 14:20 15:25 16:40 17:25 19:25 21:43
179648 Krakowska - Skrzyżowanie (Chełmiec) Widok Wyeksportuj do PDF 05:20 06:26 06:41 07:17 10:22 12:47 13:32 14:22 15:27 16:42 17:26 19:26 21:44
217771 Chełmiec Mała Wieś Widok Wyeksportuj do PDF 05:22 06:28 06:43 07:19 10:24 12:49 13:34 14:24 15:29 16:44 17:28 19:28 21:46
Strefa biletowa I
217728 granica Chełmiec - Podegrodzie Widok Wyeksportuj do PDF 05:26 06:32 06:47 07:23 10:28 12:53 13:38 14:28 15:33 16:48 17:32 19:32 21:50
217727 granica Chełmiec - Podegrodzie Widok Wyeksportuj do PDF 05:26 06:32 06:47 07:23 10:28 12:53 13:38 14:28 15:33 16:48 17:32 19:32 21:50
217768 Podrzecze Widok Wyeksportuj do PDF 05:26 06:32 06:47 07:23 10:28 12:53 13:38 14:28 15:33 16:48 17:32 19:32 21:50
179323 Brzezna II Widok Wyeksportuj do PDF 05:28
179319 Stadła II Widok Wyeksportuj do PDF 05:30
179333 Brzezna - Skrzyżowanie Widok Wyeksportuj do PDF 06:34 06:49 07:25 10:30 12:55 13:40 14:30 15:35 16:50 17:34 19:34 21:52
179334 Brzezna I Widok Wyeksportuj do PDF 06:35 06:50 07:26 10:31 12:56 13:41 14:31 15:36 16:51 17:35 19:35 21:53
179338 Brzezna - Instytut Widok Wyeksportuj do PDF 06:37 06:52 07:28 10:33 12:58 13:43 14:33 15:38 16:53 17:37 19:37 21:55
179337 Gostwica Widok Wyeksportuj do PDF 06:39 06:54 07:30 10:35 13:00 13:45 14:35 15:40 16:55 17:39 19:39 21:57
179336 Stadła I Widok Wyeksportuj do PDF 05:31 06:41 06:56 07:32 10:37 13:02 13:47 14:37 15:42 16:57 17:41 19:41 21:59
179335 Podegrodzie I Widok Wyeksportuj do PDF 05:33 06:43 06:58 07:34 10:39 13:04 13:49 14:39 15:44 16:59 17:43 19:43 22:01
179332 Podegrodzie - POM Widok Wyeksportuj do PDF 05:34 06:44 06:59 07:35 10:40 13:05 13:50 14:40 15:45 17:00 17:44 19:44 22:02
179331 Podegrodzie - Osiedle Widok Wyeksportuj do PDF 05:35 06:45 07:00 07:36 13:51 14:41 15:46 19:45
217755 Podegrodzie Osiedle Widok Wyeksportuj do PDF 10:42 13:07 17:02 17:46 22:04
217766 Podegrodzie Nowe Osiedle Widok Wyeksportuj do PDF 05:36 06:46 07:01 07:37 13:52 14:42 15:47 19:46
217765 Podegrodzie Widok Wyeksportuj do PDF 05:37 06:47 07:02 07:38 13:53 14:43 15:48 19:47
217761 Podegrodzie Barczynka Widok Wyeksportuj do PDF 05:39 06:49 07:04 07:40 13:55 14:45 15:50 19:49
217762 Mokra Wieś Zapospólne Widok Wyeksportuj do PDF 05:41 06:51 07:06 07:42 13:57 14:47 15:52 19:51
217763 Mokra Wieś Osiedle Widok Wyeksportuj do PDF 05:43 06:53 07:08 07:44 13:59 14:49 15:54 19:53
217764 Mokra Wieś Szkoła Widok Wyeksportuj do PDF 05:44 06:54 07:09 07:45 14:00 14:50 15:55 19:54
Numer brygady 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
29 00011 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK st. 1 05:10 06:15 06:30 07:05 10:10 12:35 13:20 14:10 15:15 16:30 17:15 19:15 21:35
29 00022 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 05:11 06:17 06:32 07:07 10:12 12:37 13:22 14:12 15:17 16:32 17:17 19:17 21:36
29 00032 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 05:12 06:18 06:33 07:08 10:13 12:38 13:23 14:13 15:18 16:33 17:18 19:18 21:37
29 00042 Widok Wyeksportuj do PDF Długosza - Planty 05:13 06:19 06:34 07:10 10:15 12:40 13:25 14:15 15:20 16:35 17:20 19:20 21:38
29 00081 Widok Wyeksportuj do PDF Rynek 05:15 06:21 06:36 07:12 10:17 12:42 13:27 14:17 15:22 16:37 17:22 19:22 21:40
29 01751 Widok Wyeksportuj do PDF Krakowska - Helena 05:17 06:23 06:38 07:14 10:19 12:44 13:29 14:19 15:24 16:39 17:24 19:24 21:42
29 01761 Widok Wyeksportuj do PDF Krakowska - Stacja kolejowa 05:18 06:24 06:39 07:15 10:20 12:45 13:30 14:20 15:25 16:40 17:25 19:25 21:43
29 01771 Widok Wyeksportuj do PDF Krakowska - Skrzyżowanie (Chełmiec) 05:20 06:26 06:41 07:17 10:22 12:47 13:32 14:22 15:27 16:42 17:26 19:26 21:44
29 50161 Widok Wyeksportuj do PDF Chełmiec Mała Wieś 05:22 06:28 06:43 07:19 10:24 12:49 13:34 14:24 15:29 16:44 17:28 19:28 21:46
Strefa biletowa I
29 100046 Widok Wyeksportuj do PDF granica Chełmiec - Podegrodzie 05:26 06:32 06:47 07:23 10:28 12:53 13:38 14:28 15:33 16:48 17:32 19:32 21:50
29 100047 Widok Wyeksportuj do PDF granica Chełmiec - Podegrodzie 05:26 06:32 06:47 07:23 10:28 12:53 13:38 14:28 15:33 16:48 17:32 19:32 21:50
29 60181 Widok Wyeksportuj do PDF Podrzecze 05:26 06:32 06:47 07:23 10:28 12:53 13:38 14:28 15:33 16:48 17:32 19:32 21:50
29 60002 Widok Wyeksportuj do PDF Brzezna II 05:28
29 60111 Widok Wyeksportuj do PDF Stadła II 05:30
29 60001 Widok Wyeksportuj do PDF Brzezna - Skrzyżowanie 06:34 06:49 07:25 10:30 12:55 13:40 14:30 15:35 16:50 17:34 19:34 21:52
29 60011 Widok Wyeksportuj do PDF Brzezna I 06:35 06:50 07:26 10:31 12:56 13:41 14:31 15:36 16:51 17:35 19:35 21:53
29 60021 Widok Wyeksportuj do PDF Brzezna - Instytut 06:37 06:52 07:28 10:33 12:58 13:43 14:33 15:38 16:53 17:37 19:37 21:55
29 60031 Widok Wyeksportuj do PDF Gostwica 06:39 06:54 07:30 10:35 13:00 13:45 14:35 15:40 16:55 17:39 19:39 21:57
29 60041 Widok Wyeksportuj do PDF Stadła I 05:31 06:41 06:56 07:32 10:37 13:02 13:47 14:37 15:42 16:57 17:41 19:41 21:59
29 60051 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie I 05:33 06:43 06:58 07:34 10:39 13:04 13:49 14:39 15:44 16:59 17:43 19:43 22:01
29 60061 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie - POM 05:34 06:44 06:59 07:35 10:40 13:05 13:50 14:40 15:45 17:00 17:44 19:44 22:02
29 60071 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie - Osiedle 05:35 06:45 07:00 07:36 13:51 14:41 15:46 19:45
29 60072 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie Osiedle 10:42 13:07 17:02 17:46 22:04
29 60201 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie Nowe Osiedle 05:36 06:46 07:01 07:37 13:52 14:42 15:47 19:46
29 60211 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie 05:37 06:47 07:02 07:38 13:53 14:43 15:48 19:47
29 60221 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie Barczynka 05:39 06:49 07:04 07:40 13:55 14:45 15:50 19:49
29 60231 Widok Wyeksportuj do PDF Mokra Wieś Zapospólne 05:41 06:51 07:06 07:42 13:57 14:47 15:52 19:51
29 60241 Widok Wyeksportuj do PDF Mokra Wieś Osiedle 05:43 06:53 07:08 07:44 13:59 14:49 15:54 19:53
29 60251 Widok Wyeksportuj do PDF Mokra Wieś Szkoła 05:44 06:54 07:09 07:45 14:00 14:50 15:55 19:54

Komentarze :

  • - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)Kierunek: z powrotem (Mokra Wieś Szkoła -> Dw. Aut. MPK przyst. końcowy)

1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
Strefa biletowa I
217764 Mokra Wieś Szkoła Widok Wyeksportuj do PDF 06:00 07:05 07:15 08:00 14:15 15:05 16:20 20:05
217759 Mokra Wieś Osiedle Widok Wyeksportuj do PDF 06:01 07:06 07:16 08:01 14:16 15:06 16:21 20:06
217760 Mokra Wieś Zapospólne Widok Wyeksportuj do PDF 06:03 07:08 07:18 08:03 14:18 15:08 16:23 20:08
217758 Podegrodzie Barczynka Widok Wyeksportuj do PDF 06:05 07:10 07:20 08:05 14:20 15:10 16:25 20:10
217757 Podegrodzie Widok Wyeksportuj do PDF 06:07 07:12 07:22 08:07 14:22 15:12 16:27 20:12
217756 Podegrodzie Nowe Osiedle Widok Wyeksportuj do PDF 06:08 07:13 07:23 08:08 14:23 15:13 16:28 20:13
217755 Podegrodzie Osiedle Widok Wyeksportuj do PDF 06:09 07:14 07:24 08:09 11:00 13:25 14:24 15:14 16:29 17:20 18:20 20:14 22:10
179327 Podegrodzie - POM Widok Wyeksportuj do PDF 06:10 07:15 08:10 11:01 13:26 14:25 15:15 16:30 17:21 18:21 20:15 22:11
179328 Podegrodzie I Widok Wyeksportuj do PDF 06:12 07:17 08:12 11:03 13:28 14:27 15:17 16:32 17:22 18:22 20:16 22:13
179329 Stadła I Widok Wyeksportuj do PDF 06:14 07:19 08:14 11:05 13:30 14:29 15:19 16:34 17:24 18:24 20:18 22:15
179316 Stadła II Widok Wyeksportuj do PDF 22:17
179330 Gostwica Widok Wyeksportuj do PDF 06:16 07:21 08:16 11:07 13:32 14:31 15:21 16:36 17:26 18:26 20:20
179325 Brzezna - Instytut Widok Wyeksportuj do PDF 06:18 07:23 08:18 11:09 13:34 14:33 15:23 16:38 17:28 18:28 20:22
179322 Brzezna I Widok Wyeksportuj do PDF 06:20 07:25 08:20 11:11 13:36 14:35 15:25 16:40 17:30 18:30 20:24
217754 Brzezna Widok Wyeksportuj do PDF 06:21 07:26 08:21 11:12 13:37 14:36 15:26 16:41 17:31 18:31 20:25 22:19
217753 Podrzecze Widok Wyeksportuj do PDF 06:23 07:28 08:23 11:14 13:39 14:38 15:28 16:43 17:33 18:33 20:27 22:21
217726 granica Podegrodzie - Chełmiec Widok Wyeksportuj do PDF 06:23 07:28 08:23 11:14 13:39 14:38 15:28 16:43 17:33 18:33 20:27 22:21
217725 granica Podegrodzie - Chełmiec Widok Wyeksportuj do PDF 06:23 07:28 08:23 11:14 13:39 14:38 15:28 16:43 17:33 18:33 20:27 22:21
Strefa biletowa 0
217748 Chełmiec ul. Papieska Widok Wyeksportuj do PDF 06:27 07:32 08:27 11:18 13:43 14:42 15:32 16:47 17:37 18:37 20:31 22:25
179647 Krakowska - Skrzyżowanie (Chełmiec) Widok Wyeksportuj do PDF 06:29 07:34 08:29 11:20 13:45 14:44 15:34 16:49 17:39 18:38 20:32 22:26
179649 Krakowska - Stacja kolejowa Widok Wyeksportuj do PDF 06:30 07:35 08:30 11:21 13:46 14:45 15:35 16:50 17:40 18:39 20:33 22:27
179652 Krakowska - Helena Widok Wyeksportuj do PDF 06:32 07:37 08:32 11:23 13:48 14:47 15:37 16:52 17:42 18:41 20:35 22:29
179961 Kazimierza Wielkiego Widok Wyeksportuj do PDF 06:35 07:40 08:35 11:26 13:51 14:50 15:40 16:55 17:45 18:44 20:37 22:31
179964 Kościuszki Widok Wyeksportuj do PDF 06:37 07:42 08:37 11:28 13:53 14:52 15:42 16:57 17:47 18:45 20:38 22:32
179966 Jagiellońska - Planty Widok Wyeksportuj do PDF 06:38 07:43 08:38 11:29 13:54 14:53 15:43 16:58 17:48 18:46 20:39 22:33
179967 Aleja Wolności Widok Wyeksportuj do PDF 06:39 07:45 08:40 11:31 13:56 14:55 15:45 17:00 17:50 18:47 20:40 22:34
179968 Aleja Batorego Widok Wyeksportuj do PDF 06:41 07:47 08:42 11:33 13:58 14:57 15:47 17:02 17:52 18:49 20:42 22:35
179974 Dw. Aut. MPK przyst. końcowy Widok Wyeksportuj do PDF 06:42 07:49 08:44 11:35 14:00 14:59 15:49 17:04 17:54 18:50 20:43 22:36
Numer brygady 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
Strefa biletowa I
28 60251 Widok Wyeksportuj do PDF Mokra Wieś Szkoła 06:00 07:05 07:15 08:00 14:15 15:05 16:20 20:05
28 60242 Widok Wyeksportuj do PDF Mokra Wieś Osiedle 06:01 07:06 07:16 08:01 14:16 15:06 16:21 20:06
28 60232 Widok Wyeksportuj do PDF Mokra Wieś Zapospólne 06:03 07:08 07:18 08:03 14:18 15:08 16:23 20:08
28 60222 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie Barczynka 06:05 07:10 07:20 08:05 14:20 15:10 16:25 20:10
28 60212 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie 06:07 07:12 07:22 08:07 14:22 15:12 16:27 20:12
28 60202 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie Nowe Osiedle 06:08 07:13 07:23 08:08 14:23 15:13 16:28 20:13
28 60072 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie Osiedle 06:09 07:14 07:24 08:09 11:00 13:25 14:24 15:14 16:29 17:20 18:20 20:14 22:10
28 60092 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie - POM 06:10 07:15 08:10 11:01 13:26 14:25 15:15 16:30 17:21 18:21 20:15 22:11
28 60052 Widok Wyeksportuj do PDF Podegrodzie I 06:12 07:17 08:12 11:03 13:28 14:27 15:17 16:32 17:22 18:22 20:16 22:13
28 60042 Widok Wyeksportuj do PDF Stadła I 06:14 07:19 08:14 11:05 13:30 14:29 15:19 16:34 17:24 18:24 20:18 22:15
28 60112 Widok Wyeksportuj do PDF Stadła II 22:17
28 60032 Widok Wyeksportuj do PDF Gostwica 06:16 07:21 08:16 11:07 13:32 14:31 15:21 16:36 17:26 18:26 20:20
28 60022 Widok Wyeksportuj do PDF Brzezna - Instytut 06:18 07:23 08:18 11:09 13:34 14:33 15:23 16:38 17:28 18:28 20:22
28 60012 Widok Wyeksportuj do PDF Brzezna I 06:20 07:25 08:20 11:11 13:36 14:35 15:25 16:40 17:30 18:30 20:24
28 60192 Widok Wyeksportuj do PDF Brzezna 06:21 07:26 08:21 11:12 13:37 14:36 15:26 16:41 17:31 18:31 20:25 22:19
28 60182 Widok Wyeksportuj do PDF Podrzecze 06:23 07:28 08:23 11:14 13:39 14:38 15:28 16:43 17:33 18:33 20:27 22:21
28 100048 Widok Wyeksportuj do PDF granica Podegrodzie - Chełmiec 06:23 07:28 08:23 11:14 13:39 14:38 15:28 16:43 17:33 18:33 20:27 22:21
28 100049 Widok Wyeksportuj do PDF granica Podegrodzie - Chełmiec 06:23 07:28 08:23 11:14 13:39 14:38 15:28 16:43 17:33 18:33 20:27 22:21
Strefa biletowa 0
28 50162 Widok Wyeksportuj do PDF Chełmiec ul. Papieska 06:27 07:32 08:27 11:18 13:43 14:42 15:32 16:47 17:37 18:37 20:31 22:25
28 01772 Widok Wyeksportuj do PDF Krakowska - Skrzyżowanie (Chełmiec) 06:29 07:34 08:29 11:20 13:45 14:44 15:34 16:49 17:39 18:38 20:32 22:26
28 01762 Widok Wyeksportuj do PDF Krakowska - Stacja kolejowa 06:30 07:35 08:30 11:21 13:46 14:45 15:35 16:50 17:40 18:39 20:33 22:27
28 01752 Widok Wyeksportuj do PDF Krakowska - Helena 06:32 07:37 08:32 11:23 13:48 14:47 15:37 16:52 17:42 18:41 20:35 22:29
28 00092 Widok Wyeksportuj do PDF Kazimierza Wielkiego 06:35 07:40 08:35 11:26 13:51 14:50 15:40 16:55 17:45 18:44 20:37 22:31
28 00051 Widok Wyeksportuj do PDF Kościuszki 06:37 07:42 08:37 11:28 13:53 14:52 15:42 16:57 17:47 18:45 20:38 22:32
28 00071 Widok Wyeksportuj do PDF Jagiellońska - Planty 06:38 07:43 08:38 11:29 13:54 14:53 15:43 16:58 17:48 18:46 20:39 22:33
28 00031 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Wolności 06:39 07:45 08:40 11:31 13:56 14:55 15:45 17:00 17:50 18:47 20:40 22:34
28 00021 Widok Wyeksportuj do PDF Aleja Batorego 06:41 07:47 08:42 11:33 13:58 14:57 15:47 17:02 17:52 18:49 20:42 22:35
28 00014 Widok Wyeksportuj do PDF Dw. Aut. MPK przyst. końcowy 06:42 07:49 08:44 11:35 14:00 14:59 15:49 17:04 17:54 18:50 20:43 22:36

Komentarze :

  • - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)