Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapytanie Ofertowe

 W postępowaniu dla zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo Zamówień Publicznych" (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

na wykonanie robót budowlanych pn:

 "Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego rolę dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego".

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu w roku 2018.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

Usługę ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu w 2018 roku.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Realizację Kolejowej Komunikacji Zastępczej na czas budowy mostu na rzece Dunajec." dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawy części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na: "Badanie sprawozdania finansowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu"

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę opon fabrycznie nowych oraz usługa bieżnikowania opon do autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę środków smarnych, olejów oraz płynów eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

 "Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

Czytaj więcej...

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

 "Dostawę fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich spełniających normę emisji spalin EURO 6 w dwóch typach."

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: "Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego"."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Druk i sukcesywną dostawę papierowych biletów jednorazowych oraz biletów w karnetach 10-przejazdowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Ubezpieczenie taboru autobusowego oraz pozostałych pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

DIALOG TECHNICZNY

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu informuje o rozpoczęciu procedury Dialogu Technicznego w sprawie:

"Dostawy niskopodłogowych miejskich autobusów elektrycznych oraz hybrydowych przystosowanych do przewozu osób o ograniczonej mobilności wyposażonych m. in. w Inteligentne Systemy Transportowe oraz monitoring wizyjny."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Usługę ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawy części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa opon fabrycznie nowych oraz usługa bieżnikowania opon do autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

PORÓWNANIE OFERT ZAPROSZENIE

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na
„Przebudowę węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego”

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu"

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Usługę ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji)."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawy części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów Komunikacji Miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

DIALOG TECHNICZNY

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu informuje o rozpoczęciu procedury Dialogu Technicznego w sprawie:

"Niskopodłogowych Autobusów Miejskich wyposażonych w Inteligentne Systemy Transportowe oraz monitoring wizyjny."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"DOSTAWĘ OPON FABRYCZNIE NOWYCH ORAZ USŁUGĘ BIEŻNIKOWANIA OPON DO AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O. W NOWYM SĄCZU."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę używanego autobusu  komunikacji miejskiej typu MAN A21 dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę usług telefonii stacjonarnej dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę dwóch używanych autobusów  komunikacji miejskiej typu MAN A21 dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Druk i sukcesywną dostawę papierowych biletów jednorazowych oraz biletów w karnetach 10-przejazdowych na potrzeby MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę używanego samochodu VAN marki Peugeot Partner dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę używanego autobusu  komunikacji miejskiej typu MAN A21 dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę używanego autobusu  komunikacji miejskiej typu MAN A21 dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę używanego autobusu  komunikacji miejskiej typu MAN A21 dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Ubezpieczenie komunikacyjne OC taboru Autobusowego oraz pozostałych pojazdów MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na "Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu"

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę dwóch używanych autobusów  komunikacji miejskiej typu MAN A21 (220 KM) dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę dwóch używanych autobusów  komunikacji miejskiej typu MAN A21 (260 KM) dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na:

"Dostawy części zamiennych i innych materiałów związanych z eksploatacją autobusów komunikacji miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Czytaj więcej...

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na

"Zakup i dostawę mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu".

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym na "Sprzedaż samochodów służbowych marek: Ford L, Ford Transit, Lublin Żuk".

Czytaj więcej...

PORÓWNANIE OFERT - ZAPROSZENIE

"Kontrola biletów w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu"

Czytaj więcej...