Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

"Druk i sukcesywna dostawa papierowych biletów jednorazowych oraz biletów w karnetach 10-przejazdowych na potrzeby MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Nr. ogłoszenia: NO-24-1-3/15; data zamieszczenia: 18.03.2015

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473)

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie:

Załączniki:

Odpowiedzi na zadane pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty