Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

"DOSTAWĘ OPON FABRYCZNIE NOWYCH ORAZ USŁUGĘ BIEŻNIKOWANIA OPON DO AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O. W NOWYM SĄCZU."

 

Nr. ogłoszenia: NO-24-1-6/15; data zamieszczenia: 17.07.2015

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie:

Załączniki:

 

Zawiadomienie o wyborze oferty