Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

"Usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Nr. ogłoszenia: NO-24-2-6/15; data zamieszczenia: 07.10.2015

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473)

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie:

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty: