Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 "Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu"

 

Data ogłoszenia: 15.01.2016r. Numer postępowania NO-271-1/16


Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu".

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w biuletynie zamówień publicznych pod numerem 10798-2016.

Ogłoszenie o przetargu

 

Załączniki:

SIWZ

Koncepcja

Przedmiar robót            Przedmiar robót po korekcie

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielone 20.01.2016 na pytania zadane 18 i 19.01.2016

Odpowiedzi udzielone 22.01.2016 na pytania zadane 21.01.2016            Rysunek do odpowiedzi

Odpowiedzi udzielone 26.01.2016 na pytania zadane 25.01.2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu