Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na "Przebudowę węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego"

 

Data ogłoszenia: 25.05.2016r. Numer postępowania NO-24-1/16


Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na „Przebudowę węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn zm.)

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

Załącznik A.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

Załącznik graficzny.

Dokumenty do wglądu:

Mapa ewidencyjna obr. 91 dz 68/4

Mapa ewidencyjna obr. 94 dz 5/1 cz.1

Mapa ewidencyjna obr. 94 dz 5/1 cz.2

Mapa PZP

Mapa zasadnicza

Wypis z rejestru gruntów

Pytania i Odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania 1

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu