Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,46 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

"Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Nr. ogłoszenia: POO-24-2-8/16; data zamieszczenia: 19.12.2016r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie:

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu