Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

"Druk i sukcesywna dostawa papierowych biletów jednorazowych oraz biletów w karnetach 10-przejazdowych na potrzeby MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Nr. ogłoszenia: POO-24-1-1/17; data zamieszczenia: 10.03.2017r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na Druk i sukcesywną dostawę papierowych biletów jednorazowych oraz karnetów 10-przejazdowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie:

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:


 

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu