Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: "Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego".

 

Nr. ogłoszenia: POO-24-1-2/17; data zamieszczenia: 03.07.2017r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn:"Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego".

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamówienie niniejsze planowane jest do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn: "Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej".

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie:

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu