Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 "Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu."

 

Nr. ogłoszenia: POO-271-2/17; data zamieszczenia: 30.08.2017r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na "Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu".

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Nr Dz.U./S S165 z dnia 30/08/2017 pod numerem 340567-2017-PL.

Ogłoszenie o przetargu

Sprostowanie ogłoszenia zostało umieszczone w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Nr Dz.U./S S185 z dnia 27/09/2017 pod numerem 379758-2017-PL.

Ogłoszenie sprostowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1.     Wersja edytowalna
 2. Załącznik Nr 2.     Wersja edytowalna
 3. Załącznik Nr 3.     Wersja edytowalna
 4. Załącznik Nr 4.     Wersja edytowalna
 5. Załącznik Nr 5.     Wersja edytowalna
 6. Załącznik Nr 6.     Wersja edytowalna
 7. Załącznik Nr 7.

Odpowiedzi na pytania:

 1. Odpowiedzi na pytania Nr 1.
 2. Odpowiedzi na pytania Nr 2.
 3. Odpowiedzi na pytania Nr 3.
 4. Odpowiedzi na pytania Nr 4.

Protokół z otwarcia ofert:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu