Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

"Usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu. w 2018 roku"

 

Nr. ogłoszenia: POO-24-2-2/17; data zamieszczenia: 15.11.2017r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu Sączu zaprasza do składania ofert na Usługę ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu w 2018 roku.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamówienia podsektorowe

Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, miejsce i termin składania zostały określone w załącznikach niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie:

Załączniki:

Informacja:

Protokół z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zarząd

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu