Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

Linie: 1, 2
Kierunek: Nawojowa, Żeleźnikowa Mała, Bącza Kunina
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej Nawojowa - skrzyżowanie
Przystanki w Strefie Pozamiejskiej I Nawojowa - Szkoła
Nawojowa Podkamienne
Nawojowa Podkamienne - sklep
Nawojowa Podkamienne - Potok
Żeleźnikowa Mała - pętla
Nawojowa - Urząd Gminy
Nawojowa - Kościół
Nawojowa - Wyciąg
Bącza Kunina
Bącza Kunina - pętla

 

Linia 5
Kierunek: Wielopole, Wielogłowy, Dąbrowa
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej kier.: TAM - Wielopole / kier.: POWRÓT - Tarnowska - Galeria Szubryt

 Przystanki w Strefie Pozamiejskiej I

Wielogłowy
Dąbrowa
Dąbrowa - szpital

 

Linie: 10, 11, 24, 43, 49
Kierunek: Stary Sącz Os. Słoneczne, Stary Sącz Cyganowice, Barcice, Przysietnica, Moszczenica Wyżna, Popowice, Brzezna, Podegrodzie
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej Stary Sącz - Przystań (Węgierska - Przystań)
Przystanki w Strefie Pozamiejskiej I Stary Sącz - Jana Pawła II Wiadukt
Stary Sącz - Rynek
Stary Sącz Os. Słoneczne
Stary Sącz - Wielki Wygon
Stary Sącz - Stawy pętla
Brzezna - skrzyżowanie
Brzezna I
Brzezna - Instytut
Gostwica
Stadła
Podegrodzie I
Podegrodzie - POM
Podegrodzie - Osiedle
Stary Sącz - Węgierska
Stary Sącz - Węgierska Spółdzielnia Inwalidów
Stary Sącz Cyganowice - Sklep
Stary Sącz - Witosa oczyszczalnia
Stary Sącz - Witosa skrzyżowanie
Moszczenica Niżna granice
Moszczenica Niżna - Baranówka

Moszczenica Niżna - Kościół

Moszczenica Niżna - Remiza

Moszczenica Niżna - Szkoła
Moszczenica Wyżna
Moszczenica Wyżna - Osiedle
Moszczenica Wyżna - Zajazd
Stary Sącz Cyganowice - Osiedle
Stary Sącz Cyganowice - DPS
Popowice - skrzyżowanie
Popowice - szkoła
Popowice
Popowice - pętla
Stary Sącz Cyganowice - Tartak
Barcice Dolne
Barcice
Barcice - Cmentarz
Barcice - Kościół
Barcice - Kamieniołom
Podsapieniec
Przysietnica - Magazyn
Przysietnica - Wieś
Przysietnica - Szkoła
Przysietnica - Kościół
Przysietnica - pętla

  

Linia: 14, 15
Kierunek: Mystków, Mszalnica
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej Kunów - pętla (Halna)
Przystanki w Strefie Pozamiejskiej I Mystków - centrum
Mystków - granice
Mystków - Dębina
Mystków - Nowakówka
Mystków - Kościół
Wola Wyżna
Wola Wyżna - pętla
Mszalnica - Wądołek
Mszalnica - szkoła
Mszalnica - góry
Mszalnica - góry I
Mszalnica - góry (pętla)

 

Linia 17
Kierunek: Librantowa
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej Naściszowa

 Przystanki w Strefie Pozamiejskiej I

Librantowa
Librantowa - szkoła

 

Linia: 18
Kierunek: Łazy Biegonickie, Żeleźnikowa Wielka
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej  Łazy Biegonickie - Dom Kultury
Przystanki w Strefie Pozamiejskiej I Łazy Biegonickie - Dom Kultury
Łazy Biegonickie - skrzyżowanie
Żeleźnikowa Wielka - cmentarz
Żeleźnikowa Wielka - Kościół
Żeleźnikowa Wielka - szkoła
Żeleźnikowa Wielka - pętla

 

Linie: 26, 37
Kierunek: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej Kamionka Mała - Popardowa
Przystanki w Strefie Pozamiejskiej I Kamionka Wielka I
Kamionka Wielka - Rynek
Kamionka Wielka - Ośrodek Zdrowia
Kamionka Wielka - Urząd Gminy
Kamionka Wielka - skrzyżowanie
Kamionka Wielka - Kapliczka
Kamionka Wielka - Kocembówka
Kamionka Wielka - sklep
Kamionka Wielka - szkoła
Kamionka Wielka - Morańskówka
Kamionka Wielka
Kamionka Wielka - pętla
Królowa Polska Dolna
Krolowa Polska - Basiagówka
Królowa Polska
Królowa Polska - Widacz
Królowa Górna - skrzyżowanie
Królowa Górna - Kościół
Królowa Górna - szkoła
Królowa Górna - leśniczówka
Królowa Górna
Bogusza Dolna
Bogusza - muzeum
Bogusza
Bogusza - pętla

 

Linia 27
Kierunek: Piątkowa Łęg
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej Piątkowa Łęg - zakład

 Przystanki w Strefie Pozamiejskiej I

Piątkowa Łęg - pagorek
Piątkowa Łeg - rzeki
Piątkowa Łęg

 

Linia: 33
Kierunek: Podegrodzie, Naszacowice Skrzyżowanie, Olszanka Szkoła
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej kier.: TAM - Chełmiec Mała Wieś / kier.: POWRÓT - Chełmiec ul. Papieska

Przystanki w Strefie       Pozamiejskiej I       

Podrzecze
Brzezna II
Stadła II
Stadła I
Podegrodzie I
Podegrodzie - POM
Podegrodzie Osiedle
Podegrodzie
Podegrodzie Osiedle
Naszacowice Skrzyżowanie
Naszacowice Granice I
Olszanka I
Olszanka Dolna
Olszanka Szkoła
Olszana Cmentarz
Olszana I
Olszana Szkoła

 

 Linia 34
Kierunek: Podegrodzie,Mokra Wieś Szkoła
Ostatni przystanek w Strefie Miejskiej kier.: TAM - Chełmiec Mała Wieś / kier.: POWRÓT - Chełmiec ul. Papieska
Przystanki w Strefie     Pozamiejskiej I         

Podrzecze
Brzezna II
Stadła II
Brzezna Skrzyżowanie
Brzezna I
Brzezna - Instytut
Gostwica
Stadła I
Podegrodzie I
Podegrodzie - POM
Podegrodzie Osiedle
Podegrodzie Osiedle
Podegrodzie Nowe Osiedle
Podegrodzie
Podegrodzie Barczynka
Mokra Wieś Zapospólne
Mokra Wieś Osiedle
Mokra Wieś Szkoła