Rozkład jazdy

Stacja paliw

              4,51 PLN

 

Zobacz dlaczego warto u nas tankować

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Obowiązuje od 01.01.2018r.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017r.

     Ceny biletów podane w PLN 

CENNIK BILETÓW PAPIEROWYCH JEDNORAZOWYCH I WIELOPRZEJAZDOWYCH oraz dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku przejazdu bez zarejestrowania wyjścia z autobusu:

Rodzaj biletu                                                   Normalny    Ulgowy
   ustawowy    
 Ulgowy
      lokalny     
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy 2,80 1,40 1,65
Karnet 10-cio przejazdowy 25,20 12,60 14,85
Bilet jednorazowy na przejazd komunikacją zastępczą (szynobus) 1,25 1,00 1,00
Bilet przesiadkowy na komunikację zastępczą (szynobus)* 2,80 1,40 1,64
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1  lub ze strefy 1 do 21,40
Bilet jednorazowy 3,00 1,50 1,75
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy 3,40 1,70 1,95
STREFA GMINNA (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy 2,60 1,30 1,45

*Bilet przesiadkowy na komunikację zastępczą (szynobus):

1) Kasowany w szynobusie uprawnia do dalszej kontynuacji jazdy dowolną linią komunikacji miejskiej (czas przesiadki 30 minut).

2)Kasowany w dowolnej linii uprawnia do kontynuacji jazdy w szynobusie (czas przesiadki 30 minut)

 

CENNIK BILETÓW DOSTĘPNYCH U KIEROWCY:

Rodzaj biletu                                          Normalny   Ulgowy
  ustawowy  
 Ulgowy
    lokalny    
Rodzinny
  dzienny* 
STREFA MIEJSKA 0
Bilet 15 minutowy* 3,10 1,55 2,00  
Bilet 24 godzinny* 8,00 4,00 4,60  
Bilet ważny w soboty i dni świąteczne         11,00
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1 lub ze strefy 1 do 2
Bilet 15 minutowy* 3,30 1,60 2,05  
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet 15 minutowy* 3,70 1,80 2,25  
STREFA GMINNA (ważny wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet 15 minutowy* 2,90 1,45 1,85  

*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek,  a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.

*Bilet 24 godzinny ważny jest przez 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy.

*Bilet Rodzinny dzienny ważny w soboty lub dni świąteczne, maksymalnie dla 5-ciu osób (w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe wraz z dziećmi w wieku szkolnym) o niekontrolowanej ilości przejazdów - w strefie 0.

Bilet "zerowy" przeznaczony dla osób (nie posiadających imiennego biletu elektronicznego) uprawnionych do bezpłatnych przejazdów, ważny wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. Szczegóły - patrz: Obowiązujące ulgi.

Bilety MPK do nabycia u kierowcy podczas postoju na przystanku wyłącznie za odliczoną gotówkę.

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH dla użytkowników e-biletu w usłudze elektronicznej portmonetki w przypadku zarejestrowania wejścia i wyjścia z autobusu.

Rodzaj biletu                                                                                       
    Normalny    Ulgowy
   ustawowy    
  Ulgowy 
     lokalny   
                              
STREFA MIEJSKA 0
Bilet jednorazowy 2,60 1,30 1,50  
Bilet przesiadkowy* 1,00 1,00 1,00  
Krótki przejazd* 1,25 1,00 1,00  
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 1  lub ze strefy 1 do 2
Bilet jednorazowy 2,80 1,40 1,60  
DO STREFY POZAMIEJSKIEJ 2
Bilet jednorazowy 3,20 1,60 1,80  
STREFA GMINNA (ważny wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej)
Bilet jednorazowy 2,40 1,20 1,30  

*Bilet przesiadkowy - przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia z poprzedniego autobusu pod warunkiem, że kontynuacja i zakończenie drugiego przejazdu po przesiadce odbywa się w strefie 0. Opłata dodatkowa (bagaż, współpasażer) uprawnia również do korzystania z promocji „bilet przesiadkowy” o ile została zarejestrowana w pierwszym przejeździe.

*Krótki przejazd - przejazd  dowolną linią nieprzekraczający dwóch kolejnych przystanków w strefie 0 pod warunkiem zarejestrowania wyjścia.

 

BILETY OKRESOWE DOSTĘPNE W PUNKTACH MPK:

Rodzaj biletu                                         Normalny
 Ulgowy
 ustawowy
Ulgowy lokalny

Na
 okaziciela

STREFA MIEJSKA 0 - sieć miejska
Bilet 10-cio dniowy 36,40 18,20 21,45  
Bilet 15-to dniowy 50,40 25,20 29,70  
Bilet miesięczny 86,80 43,40 51,15 142,80
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*     24,75  
Bilet miesięczny - Nowosądecka Karta Rodziny* 67,15 33,50 39,55  
Bilet kwartalny 247,38 123,69 145,78  
Bilet Seniora półroczny 60,00
Bilet Seniora roczny 100,00
Bilet 5-cio miesięczny szkolny     230,18  
Dopłata do biletu strefowego miesięcznego - 1 linia 28,00 14,00 16,50  
Dopłata do biletu strefowego miesięcznego - 1 linia SKDR 25,20 12,60 14,85  
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "1"  lub  ZE STREFY "1" DO "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy 39,00 19,50 22,75  
Bilet 15-to dniowy 48,00 24,00 28,00  
Bilet miesięczny 84,00 42,00 49,00  
Bilet miesięczny - Nowosądecki szkolny*     22,75  
Bilet kwartalny 239,40 119,70 139,65  
Bilet 5-cio miesięczny szkolny     220,50  
OD STREFY "0" DO STREFY POZAMIEJSKIEJ "2" - liniowy trasowany
Bilet 10-cio dniowy 44,20 22,10 25,35  
Bilet 15-to dniowy 54,40 27,20 31,20  
Bilet miesięczny 95,20 47,50 54,60  
Bilet kwartalny 271,32 135,38 155,61  
Bilet 5-cio miesięczny szkolny     245,70  
STREFA STREFOWY - TRASOWANY  (ważne wewnątrz jednej strefy pozamiejskiej) - liniowy trasowany
Bilet miesięczny 70,20 35,10 39,15  
Bilet miesięczny SKDR 49,40 24,70 27,55  

BILETY SZKOLNE  STREFOWE

(dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - ważne na określony odcinek trasy)

Bilet miesięczny szkolny     34,80  
Bilet kwartalny    

99,18

 
Bilet 5-cio miesięczny szkolny     156,60  

*Nowosądecki szkolny - bilet miesięczny na sieć miejską dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały lub pobyt czasowy w Nowym Sączu i uczęszczającej do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowego Sącza. Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016r.

*Nowosądecki szkolny trasowany - bilet miesięczny ważny w przejazdach ze strefy 0 do strefy 1 lub 2 dla dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat zameldowanej na pobyt stały czasowy w Nowym Sączy i uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w sąsiednich gminach będących członkami porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

*Nowosądecka Karta Rodziny - MPK Sp. z o. o. jest partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny, który umożliwia  pasażerom korzystanie z ulgi w wysokości 30% na zakup  biletu miesięcznego na sieć miejską. Aby skorzystać z ulgi należy okazać Nowosądecką Kartę Rodziny wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej, a w przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, kartę rodzica lub rodzeństwa i dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Szczegóły programu NKR na stronie www.nkr.nowysacz.pl

 

OPŁATY DODATKOWE:

Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - gotówkowa 84,00zł
Za brak ważnego biletu osobowego, bagażowego - kredytowa 140,00zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - gotówkowa 11,20zł
Za przejazd bez zarejestrowanego elektronicznego biletu okresowego lub bezpłatnego, lub "zerowego" dla osób posiadających podczas kontroli dokumenty uprawniające do ulgi - kredytowa 22,40zł
Za umyślne zanieczyszczenie lub niszczenie autobusu                168,00zł
Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu 280,00zł
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania 40 %
Ulga dla opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania 30 %

Należności można  zapłacić w siedzibie MPK przy ul. Wyspiańskiego 22 lub na rachunek bankowy

BANK ZACHODNI WBK S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków

pieniężnych na konto MPK Sp. z o.o. lub wpłaty gotówkowej. Na druku przelewu należy wpisać numer wezwania.

ZA NIEWAŻNY UZNAJE SIĘ BILET:

- elektroniczny bez zarejestrowanego przejazdu

- kasowany lub rejestrowany w trakcie kontroli,

- jednorazowy papierowy zniszczony bez możliwości odczytania, nieskasowany,

- jednorazowy elektroniczny bez zarejestrowania przejazdu,

- o zaniżonej wartości,

- wieloprzejazdowy po upływie określonego czasu lub daty obowiązywania,

- okresowy, nieważny na danej trasie,

- okresowy, którego okres ważności upłynął,

- okresowy wymagający rejestracji bez zarejestrowania przejazdu,

- odstąpiony innej osobie,

- powtórnie skasowany,

- mający jakiekolwiek znamiona modyfikacji,

- brak dokumentów uprawniających  do korzystania z ulgi,

- przewóz bagaży niezgodnie z przepisami,

- bilet zapisany na zniszczonej karcie w szczególności posiadającej nieczytelne zdjęcie,dane osobowe lub uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania.

Kontynuacja przejazdu w tym samym autobusie po dokonaniu rejestracji wyjścia z pojazdu traktowana jest jak przejazd bez ważnego biletu.

 

POZOSTAŁE PRZEPISY

Opłata za przewóz 1 szt. bagażu o wym. 80x40x30 cm, nart, sanek lub dużego psa (za wyjątkiem psa przewodnika (bez kagańca) osoby niewidomej) trzymanego na smyczy i posiadającego kaganiec, wynosi cenę biletu jednorazowego normalnego. Wózki dziecięce oraz przedmioty o średnicy poniżej 15 cm i długości poniżej 120 cm nie podlegają opłacie.
Bilet okresowy liniowy trasowany ważny jest na trasie wybranej linii pozamiejskiej. Dopuszcza się korzystanie z innych linii pozamiejskich, których trasa pokrywa się z trasą wybranej linii.
Bilet okresowy strefowy pozamiejski miesięczny ważny w jedną stronę stanowi 50 % ceny obowiązującej na tej trasie w obie strony.
Bilety jednorazowe i okresowe (normalne i ulgowe) ważne są całą dobę.